Word 2010 kullanımı


Dosya Komutunun tıklanmasıyla karşımıza açılan pencerenin yatay görünümdeki şekli, şimdi buradaki komutları ve görevlerini tek tek tanıyalım.
Kaydet: Üzerinde çalıştığımız dosyamızı kaydeder. Komutun tıklanmasının ardından “Dosya adı” kısmına dosyamıza vereceğimiz adı yazar ardından “kaydet” komutunu tıklarız.
Farklı Kaydet: Mevcut dosyayı farklı bir isimle veya farkı bir klasöre kaydetmemizi sağlar.
Aç: Kayıtlı herhangi bir dosyamızı açmamızı sağlar. Dosya adının seçilmesi ardından “aç” komutu ile çalışmak istediğimiz dosya açılır.
Kapat: Üzerinde çalıştığımız dosyayı kapatır.
En son: son olarak çalıştığımız dosyaları listeler. Listelenmiş dosyalardan istediğimiz dosya üzerine giderek tıklayıp açılmasını sağlarız.
Yeni: Çalışma dosyamızın türüne göre yeni bir sayfasını oluştururuz. Biz burada boş belge seçeneğini tıklayarak yeni bir belge oluştururuz.
Yazdır. Üzerinde çalıştığımız dosyayı yazdırmamızı sağlar.
Çıkış: Word’den çıkmamızı sağlar.


Kes: Çalışma dosyamızda ki seçili alanı keserek hafızaya alma işlemini gerçekleştirir. Burada dikkat etmemiz gereken şey kesilecek alanın mutlaka seçili hale getirilmesidir.
Kopyala: Dosyamızda üzerinde işlem yapmak istediğimiz alanı seçerek hafızaya alma işlemini gerçekleştirir.


Yapıştır. Hafızaya alınan veriyi istenen alana taşıma işlemini gerçekleştirir.
Biçim boyacısı: Seçilen alandaki şekillendirmeyi aynı şekilde istediğimiz başka bir alana taşıma işlemini gerçekleştirmemizi sağlar. Yapılacak işlem: kısaca örnek alacağımız alanı seçelim”biçim boyacısı” komutunu tıklayalım. Bçimlendireceğimiz metin üzerine gidip tıklayalım aynı biçimlendirme nin seçili  alanda da gerçekleştiğini göreceğiz.
Yazı tipi: Çalıma dosyamızdaki yazılırın tipini boyutunu ayarlamak için kullanacağımız ikiç komut. Metni seçer komut üzerinde hareket ettiririz. Office 2010 işlem yapmadan bize metnin alacağı şekli gösterir böylelikle istediğimiz seçeneği rahatlıkla seçili alaan uygularız.

Yapılan işlemi resimde görüyoruz. Seçtiğimiz yazı tipi rahatlıkla metnimize uygulandı. Üzerine tıklayarak metni istediğimiz şekle döndürürüz. Aynı işlem metin boyutu içinde geçerlidir.
Yazı tipini büyült Yazı tipini daralt : Her iki komutta rahatlıkla kullanılır. Önce metni seç yapacağın işleme göre komutu tıkla
Büyük küçük harf değiştir. Metinde bulunan seçili alanı istediğimiz şekle döndürür. Resimde ilemi görüyorez daima dikkat etmemiz gereken şey öncelikle metni seçmektir.

Seçilen metinden sonra pencerede görüldüğü gibi istediğimiz kısmı hangi tipe döndürmek istiyorsak üzerine tıklıyoruz.
Biçimlendirmeyi temizle: Dosya içerisinde yapılan biçimlendirmeyi temizler. Temizlenecek alanı seç komutu tıkla bütün biçimlendirmeler temizlenir.
Kalın:harfin tıklanmasıyla seçilen karakteri kalın yazmamızı sağlar.
İtalik: harfin tıklanmasıyla seçilen karakteri eğik yazmamızı sağlar.
Alt çizili:Seçilen metnin komutun tıklanması ile altını çizili hale getirir.
Üstü çizili: Seçilen metni komutun tıklanması ile üstü çizili hale getirir.
Alt simge: Seçilen metni alt simge haline getirir. X2 Metni yaz alt bigi yapılacak kısmı seç komutu tıkla metin alt simge haline gelecektir.
Üst simge: Seçilen metni üst simge haline getirir. X2 Metni yaz üst bigi yapılacak kısmı seç komutu tıkla metin üst simge haline gelecektir.
Metin efektleri: Metni seç komutu tıkla açılan pencereden istediğin efekti seç seçilen metin istenilen şekli alacaktır.

Resimde görüldüğü gibi önce metni seçitim ardından metin efektleri komutunu üzerine tıklayıp seçenekler üzerinde hareket ettim. Seçili metin en son üzerinde durduğum efektin şeklini aldı.
Yazı tipi rengi: Seçilen metnin yazıtipi rengini istenilen renk olarak değiştirirMetni  seç komutu tıkla açılan pencereden istediğin rengin üzerine giderek tıkla seçili metin istenen rengi alacaktır.
Madde işaretleri: seçili metindeki satır başlarına madde işareti koymamız sağlar. Seçili alan için Madde işaretleri

komutunu tıklayalım açılan pencereden istediğimiz işareti seçelim seçilen işaretin satırımıza uygulandığını göreceğiz.
Numaralandırma: Seçili satırlara satır numarasını vermemizi sağlar yapılacak işlem aynı işlemdir. Satırı seç komutu tıkla istediğin seçeneği satıra uygula.
Çok düzeyli liste: Bir çalışma dosyamız var ve dosyamızda satırlar iç başlıklar satırbaşları var bunları numaralandırmak istiyoruz. O zaman kullanacağımız komut bu komuttur.Resimdeki gorunume bakalım

Seçtiğimiz satırlara istediğimiz listeyi eklemiş olduk.
Girintiyi azalt: Seçilen satırın istediğimiz oranda girintisini artırıp azaltmamızı sağlayan komuttur. Yapacağımız işlem gayet basittir. Satırı seç komutu tıkla girinti her tıklamada bir karakter azalacaktır.
Girintiyi artır: İşlemin tersi seçili satırdaki girintiyi artırmamız için kullanılır. Her tıklamamada seçili satır boşluğu bir karakter artar.
Sırala:Seçili metindeki verileri alfabetik sıraya göre göre yada sayısal verileri sıraya göre sıralar. memiz Burada dikkat etmemiz gereken işlem seçili bölümdür eğer bu bölüm rakam dğilde alfabetik metin içeriyorsa satırlar yer değiştirerek birbirine karışacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekir.
Metni sola hizala:Çalışma dosyamızda seçtiğimiz metni soldan hizalar.
Metni ortala: Çalışma dosyamızda seçtiğimiz metni ortadan hizalar.
Metni sağa hizala: Çalışma dosyamızda seçtiğimiz metni sağdan hizalar.
Metni iki yana yasla: Çalışma dosyamızda seçtiğimiz metni hem soldan hemde sağdan  hizalar.
Satır ve paragraf aralığı:Satır ve paragaflar arsındaki boşluğu ayarlamamızı sağlar yapılacak işlem ilgili satırları seçmek ardından komutu tıklayarak seçenekler arasında dolaşıp uygun genişliği  aktif hale getirmektir.
Gölgelendirme: seçili metni gölgeli hale getirir. Resime dikkatle baktığımızda seçilen metnin üzerinde benim

mausumla seçtiğim renk yerleşmiştir. Burada renkler arasında hareket  ederk istediğim rengi seçili hale getiririm.
Alt kenarlık: İstediğimiz sayfaya yada metne kenarlık eklememizi sağlar. Önce kenarlık ekleyeceğimiz

alanı seçeriz,ardından altkenarlık komutunu tıklayıp resimde görülen seçeneklerden bize hangisi gerekli ise onu seçili hale getirir ve metne kenarlık çerçeve hangisi gerekli ise onu ekleriz.
Stiller Sağ alt köşedeki ok işaretini tıklayarak pencereyi büyütür seçenekleri artırırız. Burada işimiz gayet kolay önce biçimlendirmek istediğimiz metni seçelim daha sonra stiller penceresinde bulunan seçenekler üzerinde mausumuzla gezerek bize en uygun seçeneği alalım aşağıdaki resimde yapılan işlemi görüyoruz.

Seçenekler arasında hareket ettikçe seçili metin de değişik görünümler almaktadır. En uygun seçenek bizim son tercihimiz olur.

Stilleri değiştir: Sayfada stili istediğimi şekilde değiştirmemizi sağlar. Aşağıdaki resme dikkat edelim dosyadaki yazı stili seçenekler arasında dolaştıkça değişti. Biz hangi seçeneği tercih

 edersek o seçenek dosyamıza uygulanır. Aynı şekilde diğer seçenekleri de kullanabiliriz.
Yazı tipi: Dosyaya istediğimiz yazıtipini uygulamamızı sağlar örnekler arasında hareket ettikçe dosyadaki yazıtipinin de değiştiğini göreceğiz.
Bul: Dosya içerisinde aradığımız sözcüğü bulmanın en kestirme yolu. Bul yada gelişmiş bul ikisi de aynı işlemi gerçekleştirir. Arama penceresine aranan sözcüğü yaz sırasıyla örnekler karşımıza çıkacaktır.
Değiştir: Dosya içerisinde değiştirmek istediğimiz sözcük cümle karakter her ne ise “aranan” penceresine yaz ardından “yeni değer” penceresine yerine girmek istediğin karakteri yaz ve “değiştir” komutunu tıkla değişim işlemi gerçekleşmiş olacaktır.
Seç: Dosya içerisinde belli alanları seçili hale getirme işlemini gerçekleştirmemizi sağlar.

Kapak sayfası: Yazmış olduğumuz kitabımıza bir kapak eklemek istiyoruz. İşte burada kullanacağımız menü bu menüdür. Aşağıdaki resme bakalım ben oluşturduğum kitabıma bir kapak sayfası ekledim.

Gerekli başlıkları ve açıklamaları yerlerine girdim ve kitabımın ön kapağı oluştu. Bu görünümü diğer seçeneklerle değiştirebilirim.
Boş sayfa: Dosyama boş bir sayfa eklemek için kullandığım komut. Her tıklamada dosyama boş bir sayfa eklenir.
Sayfa sonu: komutun tıklamasıyla sayfa sonu eklenerek sonraki sayfa ile ayrılır.
Tablo: dosyama bir tablo eklememi sağlar yapılması gereken işlem kısaca: Tablo komutunun tıklanmasının ardından açılan pencereden gerekli satır ve sütunları seçmektir resimde işlemin yapılışını görüyoruz.

Oluşturduğum tablo aşağıda ortaya çıktı. Şimdi bu tabloyu biçimlendirip şekillendirelim. Tasarım menusunda bulunan tablo seçeneklerinden istediğimizi tablomuza uygulayabileceğimiz gibi “Tablo/hızlı tablolar” seçeneği ile de birçok tablo örneğini listeler tablomuza rahatlıkla uygulayabiliriz. Aşağıda tablomuzun şekillendirilmiş bir örneğini görüyoruz.Eğer tablomuzu beğenmezsek aynı seçenekler tekrar tekrar deneyip rahatlıkla kullanabiliriz.
Resim: dosyamıza herhangi bir klasörden resim eklememizi sağlar. Yapılacak işlem komutun tıklanmasının aradan resim alacağımız klasörü seçip resmi aktarmaktır.

Yukarıdaki resimde gördüğümüz gibi ekle komutu ardından açılan pencereden resim klasöründeki resimlerden beğendiğimi seçip “ekle” komutunu tıkladım. Resim dosyama eklenmiş oldu.
Küçük resim: Çalışma dosyama bilgisayarımdan yada internetten veya başka bir sürücüden küçük resim eklemek istiyorum yapmam gereken işlem “ekle/küçük resim “ komutlarının tıklanmasının ardında açılan pencereden “aranan” satırına aramak isteğim resim adını yada türünü yazıp “git” komutunu tıklamaktır. Ben burada aranan penceresine JPG yazdım JPG türünde bilgisayarımda bulduğu resimleri bana listeledi. Buradan istediğim resmi seçip “ekle” komutu ile dosyama eklerim.


 Yanda görüldüğü gibi seçtiğimiz resim dosyamıza eklenmiş oldu.
Şekiller: Çalışma dosyamıza herhangi bir şekil bu çizgi ok geometrik şekil yazı balonu v.s. daha birçok şekil olabilir. Bu şekillerden herhangi birini dosyamıza eklemek için kullanacağımız menü. Şekil komutunun tıklamasıyla karşımıza açılan pencereden ihtiyacımız olan şekli seçip üzerine tıklamakla
               Mausumuzun Sol kulakçığını bastırıp çekeriz şekil dosyamıza eklenir. Burada şekli biçimlendirmek istersek o zamanda şekil üzerine mausumuzla gidip sağ kulakçığı tıklarız. Açılan menüden istediğimiz seçenekleri kullanarak resmi şekillendiririz.
SmartArt: Dosyamıza bir liste eklemek istiyoruz. Bu liste kurumumuzda çalışanları hiyerarşik sıraya göre listelenmiş halde gösterecek. Yapmamız gereken şey smartArt komutunu tıklayıp açılan penceredeki seçeneklerden bize en uygun olan seçeneği almak ve gerekli yerleri doldurmakla olacaktır. SmartArt komutunu tıkladım karşıma aşağıdaki pencere açıldı.

Sol taraftaki “Liste” komutunu seçtim. Açılan pencerede sol taraftaki “metinleri buraya yazın” penceresindeki her satıra bir isim girerek işlemi bitirdi.

Grafik: Dosyamıza grafik eklemek için kullanırız. Yapmamız gereken işlem komutun tıklanması ardından açılan pencerede bize en uygun grafik modelini seçmektir. Aşağıda resimde ki gibi

Seçilen grafik türünün ardından “tamam” komutu ile grafik dosyamıza eklenir.
Ekran görüntüsü: ekranımızda mevcut olan görünümü dosyamıza ekler. Kısaca ekran fotoğrafını dosyamıza ekler.
Köprü: Dosyamızda herhangi bir yere link vermek istiyoruz. Kullanacağımız menü köprü menusudur. Link verilecek satırı seç komutu tıkla açılan penceredeki satıra link adresini gir aşağıdaki resimde işlemi görüyoruz.

Adres satırına vereceğimiz link adresini girdik “tamam” komutunu tıklayınca satıra köprü verilmiş olur. Burada açılacak sayfanın konumu için “yer işareti”,” Hedef çerçeve”  komutunu tıklar açılan pencereden sayfanın nerede açılmasını istediğimiz konumu seçer tıklarız.

Üst bilgi Alt bilgi: dosyamızın tüm sayfalarına sabit bir bilgi eklemek istiyoruz. Kullanacağımız menü ve yapacağımız işlem “ekle/Ust bilgi” komutları ardından açılan pencereye gireceğimiz bilgiyi yazmak ardından da “kapat” komutu ile pencereyi kapatmaktır. Girmiş olduğumuz bilgi her sayfaya eklenmiş olur.


Sağ üst köşede bulunan “Üst ve Alt bilgiyi kapat” komutunu tıklayıp pencereyi kapatırız. Eğer herhangi bir veri girmemişsek yada girilmiş veriyi silmişsek sayfamızda alt üst bilgi olmayacaktır. Mevcut olan alt üst bilgiyi kaldırmak için alt ust bilgi üzerine çift tıklayıp açılan penceredeki veriyi silmek yeterlidir yada menülerden giderek açılan sayfada gerekli işlemleri yaparız.

Sayfa Numarası: Çalışma dosyamızın sayfalarına numara eklemek için kullanacağımız menüdür. Yapılacak işlem kısaca “ekle/Sayfa numarası” komutları ardından açılan pencereden sayfamızın neresine numara eklemek istiyorsak seçip tıklamaktır.
Metin Kutusu: dosyamızda herhangi bir satıra yada bölüme özel metin eklemek istiyoruz bunu da bir kutu içerisinde göstermek istiyoruz. İşte burada kullanacağımız komut “Metin kutusu” komutudur.

Ayrıca Metin kutusunu ” Biçim” menusu ile istediğimiz gibi biçimlendirebiliriz.

Seçilen örnekten sonra karşımıza açılacak pencereye “Buraya metni yazın” açıklaması üzerine yazmak istediğimiz metnimizi yazarız.
wordArt: dosyamıza dekoratif bir metin eklemek için kullanacağımız menü. Kısaca yazı galerisi. Komutu tıklayalım karşımıza açılan pencereden istediğimiz örneği seçelim aşağıdaki resimde görüldüğü gibi

Metin seçili konumda iken araç çubuklarını kullanarak metni istediğimiz şekilde biçimlendirebiliriz
Büyük Harf: dosyamızda metin başlangıcını büyütmek için kullanacağımız menü yapılacak işlem kısaca: büyütülecek karakteri seç komutu tıkla seçilen karakterin büyüdüğünü göreceğiz.

Yapılan işlemi resimde görüyoruz. Seçtiğim karakter büyük harfe dönüştü.
Tarih Saat: Dosyamıza tarih ve saat eklememizi sağlar önce ekleme yapacağımız yeri mausumuzla seçili hale getiririz. Ardından komut tıklarız. Açılan pencereden istediğimiz tarih saat modelini seçili hale getirir ekle komutunu tıklarız.
Denklem: Bu komutu kullanabilmek için sadece komutun kullanılmasını bilmek yetmez aynı zamanda formülünde nasıl kullanılacağını bilmek gerekir. Komutu tıkla açılan pencereden gerekli olan komutu seç verilerini gir sonuç karşına çıkacaktır.
Simge: Klavye ile her karakteri yazamayız klavyede olmayan karakterleri yazmamız için ikinci bir seçenek te ascii karakter kodlarını bilmektir. buda bayağı zor bir işlem o halde yapmamız gereken en kolay ve pratik işlem simge komutunu kullanmak olacaktır.  
Önce komutu nereye ekleyeceğimizi belirleyip seçeli hale getirelim. Ardından komutu tıklayalım açılan pencereden ihtiyacımız olan simgeyi seçelim “ekle” komutunu tıklayalım seçilen nesne dosyada seçili olan noktaya eklenmiş olacaktır.Temalar: dosyamızın tümünde metin metinleri sayfa görünümünü değiştirmek için kullanacağımız komuttur. Dosyayı açıp komutu tıkladıktan sonra kaşımıza resimdeki pencere açılacaktır

Seçenekler üzerinde mausumuzu gezdirirken ekrandaki değişiklikleri izler beğendiğimiz tema üzerine tıklayarak seçimimizi yapar dosyamıza uygularız.
Kenar boşlukları: Dosyamızı düzenlerken sayfa kenarlarında nekadar boşluk bırakmamız gerekir işe bunu ayarlayacağımız menu. Önce menuyu tıklayalım karşımıza aşağıdaki resimdeki görüntü açılacaktır.

İstersek seçeneklerden herhangi birini tıklar dosyamıza uygularız istemezsek “Özel kenar boşlukları” komutunu tıklayıp karşımıza açılan pencereden istediğimiz kenar boşluğunu girer dosyamıza uygularız.
Yönlendirme: Sayfamızı yada dosyamızı hangi yönde yazdırmak istiyoruz. Komutu tıkla açılan pencereden istediğin seçeneği al sayfaya uygulanacaktır.
Boyut: Dosyamızın yazdırmak için olması gereken kağıt boyutunu seçmemizi sağlar. Yazdıracağımız kağıt boyutuna en uygun seçeneği tıklamakla işlemi gerçekleştiririz.
Sütunlar: Dosyamızı kaç sütun olarak yazdırmak istersek seçimi ve ayarlamasını yaparız. Bunu tüm dosyaya uygulayabileceğimiz gibi sadece seçtiğimiz sayfalarada uygulayabiliriz..Öncelikle sütun  seçimi yapacağımız alanı seçer sütünlar komutunu tıklarız
açılan pencereden  sayfamıza uygulamak istediğimiz sütun sayısını seçeriz. Seçim dosyamıza uygulanır.
Kesmeler: Dosyamızda satır sonunun nereden kesilmesini istiyorsak onun ayarlamasını yaparız.
Resimde yapılan işlemi görüyoruz. Komutun tıklanmasıyla dosyamızda ki metin sayfa bitiminden ayrılarak diğer sayfaya geçti.
Satır Numaraları: Komutun tıklanmasıyla her satıra bir sıra numarası eklenmiş oldu. Burada komutla istediğimiz seçeneği kullanırız. İstersek her sayfa da istersek tüm dosyada satır numarasını ayarlarız istemiyorsak hiç kullanmayız.
Heceleme:İstersek kullanırız. Komutun kullanılmasıyla sözcükler arasında eşit boşluklar oluşmasını sağlarız. Heceyi sayfa bitiminde nerede kesmesini istiyoruz yok hiçbirini seçmezsek veya ayarları değişitirmezsek kendi standart ayarlarını kullanarak işlem yapmaya devam eder.
Filigran:Dosyamızın arka kısmına bir filigran eklememizi sağlar. Dosyamızda çalışırken komutun tıklanmasıyla resimde görüldüğü gibi

Sayfamıza filigran eklendi. Burada biz hangi örneği seçersek o  dosyamıza uygulanır.
Sayfa Rengi:Dosaymızın sayfa rengini en kolay değişştirmenin yolu. Öncelikle “Sayfa düzeni/Sayfa rengi” komutlarının tıklanmasının ardından açılan pencereden istediğimiz rengi seçeriz. Hatta renkler üzerinde mausumuzla hareket ederek beğendiğimiz rengi seçili hale getirir işlem yapmadan önizleme yoluyla görür beğendiğimiz rengi dosyamıza uygularız. 

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı