Microsoft Powerpoint 2007


   Microsoft Powerpoint 2007
   Bir gösteri ve sunu programıdır. Peki, ne işimize yarar. Şöyle bir düşünelim. Biz bir konuşmacıyız herhangi bir konu hakkında dinleyicilere bilgi vereceğiz. Amaç daima izleyenlere en fazla bilgiyi en kısa zamanda ve en etkileyici biçimde verebilmektir. Peki, nasıl yapalımda karşımızdaki topluluklar bizim konuşmamızı can kulağıyla dinlesinler anlattıklarımızı anlasınlar.
 Anlattığımız konuyu uzun uzun cümlelerle anlatamayız veya sürekli anlatamayız karşımızdaki insanlar sıkılır. Dikkatleri dağılır. Ellerine yazı versek anlatacağımız konu sayfalar dolusu tutar hem maliyeti yükseltir hemde uzun uzun yazıları kimse okumaz. İşte tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak karşımızdakileri etkileyecek onları sıkmadan can kulağıyla dinlemelerini sağlayacak anlatılanları daha kolay anlamalarını sağlayacak bir yol işte bu yol powerpointtir.

     Powerpointle hazırlayacağımız sunularla konuşmamız hem görüntü hem ses hemde efektlerle desteklenecek. Ekrana yansıyan görüntülere uygun sesler müzikler konuya uygun resimler ve resimlerde ki hareket mutlaka izleyenlerin dikkatini daha çok toplayacak ve onları daha dikkatli dinlemeye sevk edecektir.
       Bunun için Powerpoint bir gösteri ve sunu programıdır diyoruz. Öğrenciye veya karşımızdaki müşteriye topluluğa anlatmak istediğimiz konu her ne ise ses ve görüntü şöleni içersinde anlatarak hem daha kolay anlamalarını hemde dikkatli dinlemelerini sağlar.10 sayfalık bir konuyu biz dosya kâğıtlarına yazıp insanlara versek çok az kişi yazılanları okur. Aynı yazıları bir sunu haline getirip ses ve görüntü efektleri ile insanlara sunmak mutlaka insanların konuya duyarlılığını ve ilgisini artıracaktır

            Powerpoint Ofis paketinin sadece basit bir parçasıdır. Bilgisayarımıza ofis programının kurulmasıyla Powerpoint’te bilgisayarımıza kurulmuş olur. “Başlat/Programlar/Powerpoint” komutlarının tıklanmasıyla karşımıza Powerpoint programı açılmış olur. Açılan sayfa aşağıdaki resimde görülüyor. Biz burada Powerpoint programını uzun uzun anlatmayacağız çünkü Word’de kullanılan menülerle Powerpointte kullanılan menüler arasında kulanım ve yerleşim açısından hiç bir fark yoktur. Orada bir dosya menusunda bulunan komutlar ne ise powerpointte de odur. Sadece farklı olan menüleri burada öğrenmeye ve kullanmaya çalışacağız.
           
            Başlat/Programlar/Powerpoint komutlarını tıkladık karşımıza yeni bir dosya yeni bir sayfa açıldı. Biz kendimize yeni bir sunu oluşturacağız. Burada çalışırken menüleri kullanamıyoruz. Araç çubuklarını kullanacağız.


           Yeni Slâyt: komutunu tıklayarak oluşturmak istediğimiz slâydın sayfa düzenini seçeceğiz. Yâda oluşturduğumuz sunuya istediğimiz sayfa düzenini seçeceğiz. Buradaki komutları biliyoruz. Yeni olan komutları tanıyalım.
            Metin Yönü: Dosyamızdaki metni istediğimiz yöne çeviririz. Yapmamız gereken metni seçip komut üzerinde açılan pencereden istediğimiz seçeneği tıklamaktır.  
            Smartart grafiğine dönüştür: Oluşturmak istediğimiz slâydı buradaki seçenekleri kullanarak istediğimiz şekle döndürürüz. Aşağıdaki resimde gördüğümüz örnekte olduğu gibi


  Yazılan metni seçip Smartart grafiği penceresindeki modellerden isteğimi seçtim. Yukarıdaki örnek oluştu.
             Şekiller: İstediğimiz şekli dosyamıza ekleriz. Yapmamız gereken şekil üzerine mausumuzla tıklayıp eklemek istediğimiz noktaya mausun sol kulakçığı ile bastırıp çekmektir.

            Hızlı Stiller: Slâydımızdaki şekle istediğimiz stili veririz. Şekli seçip hızlı stillerden istediğimiz seçeneği tıklarız.
            Şekil dolgusu: Seçilen pencerenin dolgu rengini ayarlarız.
            Şekil anahattı: Ana hattaki çizgi rengini verir.
            Şekil efekti: Sunudaki efektin şeklini seçeriz

 
Tablo ekle:Komutun üzerine mausumuzu getirip istediğimiz büyüklükte bir tablo oluşturalım aşağdaki resimde tabloyu ve oluşumunu görüyoruz.


Ofis 2007 ile gelen bir özellik çalışma dosyamıza tablo ekleriz aynı zamanda tasarım menusuna tıklayarak sayfadaki modellerden istediğimiz şekilde tablomuzu biçimlendirebiliriz.
Resim: Sunumuza bir resim ekleriz. İşlem gayet basit komutu tıkla açılan pencereden istediğin resmi seç aşağıdaki fotoğrafta işlemin yapılışını görüyoruz.
 


Daha önce wordde yapılan işlemden hiçbir farkı yok.

Küçük Resim :Aynı işlemi wordde anlattık.Yapılan işlem komutu tıkla açılan pencerenin sağ alt koşesindeki “Küçük resimleri düzenle” komutunu tıkla

  
Karşımıza aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada istediğimiz resimleri seçip dosyamıza “Kopyala/Yapıştır” yöntemiyle ekleriz.


Önceki Sürümlerle ve wordle,excelle aralarında bir fark yok hepsinde yapılan işlem aynı işlemdir.

Fotoğraf Albümü: Bilgisayarımızdaki resimlerden bir albüm oluşturarak sunumuza ekleriz.
             Yapılacak işlemse gayet basit komutu tıkla açılan pencereden istediğin resimleri seçerek “Ekle” komutunu tıkla resim ekleme işleminden sonra albüm oluştur komutu ile albümümüzü dosyamıza eklemiş oluruz.
            Şekiller: Dosyamıza istediğimiz şekli eklememizi sağlar. Komut tıklanınca karşımıza açılan pencereden istediğimiz şekil üzerine gidip mausumuzla tıklayalım

 
Resim eklemek istediğimiz yere gidip mausumuzun sol kulakçığı ile bastırıp çekelim yukarıda yapılan işlemi ve çizilen şekli görüyoruz. Daha sonra resim seçili halde iken üzerine mausumuzla tıklayıp şekli biçimlendir komutuyla istediğimiz şekilde resmi renklendirebilirsiniz.
            SmartArt: Komutun tıklanmasıyla karşımıza açılan pencereden istediğimiz modeli seçer dosyamıza uygularız. Bu her ne ise bir pano, matris dosyamıza ekler içini doldururuz.
            Grafik: Komutu tıklayarak dosyamıza bir grafik penceresi açılır istediğimiz grafik modelini seçer “Tamam”  komutuyla dosyamıza uygularız.
            Resimde grafik seçimi ve dosyaya uygulanmasını görüyoruz.

            Eylem ayarları: Sunumuzda sayfalar arasında hareket etmek istiyoruz ama bu hareketi otomatik olarak mı mausumuzu tıklayarak mı gerçekleştireceğiz. Burada bu işlemin seçimini yaparız.
            Aşağıdaki fotoğrafı inceleyelim slâydımızın sayfaları arasında hareket edeceğiz. Bu hareketin seçimi için komutu tıkladık açılan pencereden “Köprü” seçeneğini aktif hale getirip alt kısımdaki komutlardan istediğimizi seçeriz. İstersek ses efektleri ilave ederiz. Önceki sayfa sonraki sayfa ilk sayfa son sayfa seçeneklerinden biz hangisi lazımsa onu seçer sunumuza uygularız.


 
Metin Kutusu: Dosya içersinde istenilen yere veya seçilen metne metin kutusu ekler. Yapılan işlem komutu tıklanmasıyla imleç ters kılıç görünümü alır. Mausun sol kulakçığı ile bastırıp istenilen bölgeye kutu eklenir.

Üst bilgi alt bilgi: Daha önce öğrenmiştik yeniden anlatmıyoruz.
WordArt: Dosyamıza bir WordArt yazısı ekler
Tarih ve saat: Dosyamızda istediğimiz noktaya tarih ve saat ekler. Komutun tıklanmasıyla açılan pencereden bize en uygun olan seçeneği tıklar seçili hale getiririz. Daha sonra istediğimiz komut hangisi ise aşağıdaki resimde gördüğümüz gibi tek sayfaya mı tüm sayfalara mı hangisi istiyorsak seçeriz.


Burada uygula komutu bulunduğumuz sayfaya tümüne uygula komutu ise sunumuzdaki tüm sayfalara uygulanır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta tarih ve saati nereye ekleyeceğimizin önceden tespit edilmesidir.
Slâyt numarası: Aynı pencereden slâyt numarası seçeneği ile slâytlarımıza numara ekleriz.
Film: Sunumuza bir film ekleriz. Komutun tıklanması ardından açılan pencereden sayfamıza ekleyeceğimiz filmi bulur “Tamam” komutunu tıklarız. Seçtiğimiz film sunumuza eklenmiş olur.


    Sayfa Yapısı: Sayfamızın boyutunu yönünü pencereden istediğimiz şekilde seçer dosyamıza uygularız.
  Temalar: Arka plan olarak istediğimiz temayı seçer dosyamıza uygularız. Yapacağımız iş sadece istediğimiz seçeneği tıklamaktır.
    Renkler: Sayfadaki metni istediğimiz renkler renklendiririz. İşlem basit sadece rengi seçmek zaten renk üzerinde mausumuzla dolaşırken metin ilgili renge dönüşecektir. 
    Yazı Tipi: Aynı işlem bu seferde yazı tipleri için uygulanır.
    Arka Plan stilleri: Stiller üzerinde mausu gezdirerek önizleme yapar ve istediğimiz arkaplanı sayfamıza ekleriz.
 

            Animasyon ekle:Hazırladığımız sunuya animasyon eklememizi sağlar.Yapılacak işlem sunu seçilip komut üzerinde mausumuzla gezinmketir. İstenilen seçenek tııklanarak sunuya eklenir.slaytlar arasında geçiş işlemi için istenen öğe seçilir.
           Geçiş Sesi:Sayfadan sayfaya veya sunular arasında geçiş yaparken istediğimiz sesi çıkarması için penceredeki seçeneklerden istediğimizi alırız.
            Hızı:Seçenekle sayfalar arasındaki geçiş hızını ayarlarız.
Tümüne uygula:Seçenekler tüm slayatlara uygulanır.
Fare tıklatmasında:Sunular arasıdna hareket etmek için almamız gerekn seçenek.Eğer sayfalar arasıdna geçilşte mausun tımklatmasıyla geçiş istiyorsak bu seçeneği aktif hale getireceğiz.
Otomatik olarak:sayfalar arasında geçişin otomatik olmasını istiyorsak bu seçenek aktif hale getirilecek yalnız her sayfada nekadar beklememiz gerektiğini komut önündeki pencereye ayzarak bekleme süresini ayarlayacağız.
           

    Slayt Gösterisi :Araç çubuğu ile sunumuzun başlatma ayarlarını yaparız.Bu menude araç çubukları
       Baştan :Komutun tıklanmasıyla sunuyu çalıştırmaya ilk sayfa ile başlarız.
       Geçerli Slaytan:Bulunduğumuz slayttan sunuyu çalıştırmaya başalarız.
   Özel slayt gösterisi:Bilgisayarımızda sunular var bu sunulardan hangisini çalıştırmak istiyoruz veya hangisi ile başlamak istiyoruz.Komutu tıklayıp açılan pencereden sunularımızı seçip çalıştırırız.
    Slayt gösterisi ayarları:Komutu tıkladık açılan pencereden istediğimiz ayarları yaparız.
    Konuşma kaydet:Eğer bir mikrofon kullanıyorsak ve konuşmaların kaydını istiyorsak komutu aktif hale getiririz.Açılan pencereden isteidğimiz ayarları seçeriz.

  
            Yazım denetimi:Buradaki tüm komutlar Word de kullandığımız komutlarla aynı işlemi gerçekleştirir.Sadece farklı komut “Yeni” Komutudur.Onuda Excel de gördük.Hazırladığımız sayfaya bir açıklama eklemek istiyoruz.Komutu tıklayıp açılan pencereye açıklamalarımızı gireriz.Excel de kullandığımız komut.

 


           
            Slayt Gösterisi:Mevcut slatımızı çalıştırır.
            Yakınlaştır:Sunumuzun görünümünü büyütür.


        Şekil Ekle:Bize lazım olan şekli seçip mausumuzla üzerine tıklayalaım.,imleç + şeklini alaacktır.Sonra mausumuzun sol kulakçığı ile bastırıp çekelim.İstediğimiz şekil dosyamıza eklenmecktir.
          Şekil Stilleri:Daha önce anlatmıştık.Ofis 2007 emsallerine göre daha gelişmiş özelliklere sahiptir.İşte biride burada beğendiğimiz stil üzerine tıklayarak seçimimizi  dosyamıza uygularız.TAbiki önce uygulama yapmak istediğimiz bölümü veya pencereyi seçmek kaydıyla.
            Şekil Dolgusu,Anahattı,Efektleri: Yapılan işlem aynı işlem.Zaten mausumuzla pencere seçiminden sonra komutlar üzerinde gezinirken seçimlerimizin  dosyamıza uygulandığını göreceğiz.


              WordArt stilleri: Düzenlemek istediğimiz metnimizi seçer stiller üzerinde mausumuzla dolaşarak istediğimiz örneği slâydımıza uygularız.
            Yapılacak işlemi aşağıdaki fotoğrafta görüyoruz. Metni seçtim WordArt menusunu açıp seçenekler üzerinde dolaşmaya başladım her gezdiğim örnek seçili kısımda uygulamalı olarak gözüktü beğendiğim seçeneği dosyama ekledim.


            Yerleştir. Dosyamızda seçimini yaptığımız bölgeyi diğer seçeneklerin önüne arkasına göndermemizi işlemini yaparız. Ayrıca seçimimizi değişik yönlere döndürmemizi sağlar.
            Boyut: Seçim penceremizi istediğimiz oranda boyutlandırmamızı sağlar

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı