Dos sınav soruları


Sorular:
1-Dos ortamında dosyalarımızı listelemek için hangi komutu kullanırız?
a-Del                          b-Dır   
c-Dos                         d-Label


2-Dosyalarımızı hem liste hem de sayfa sayfa olarak listelemek için hangi komut kullanılır?
a-Dır/S                       b-Dır/P   
c-Dır/W                      d-Dır/P/W


3-Dosyalarımızı pencere pencere listelemek için hangi komut kullanılır?
a-Dır/S                       b-Dır/P   
c-dır/W                       d-dır/P/W


4-Dos ortamında dosyalarımızı listeleyince sayfanın , alt kısmında görülen rakamlar neyi ifade eder?
a-Dosyaların boyutunu   
b-Sürücüdeki boş alanı


c-Üst rakam dosyaların kapladığı alanı alt rakam sürücüdeki boş alanı
d-Üst rakam , sürücüdeki boş alanı ; alt rakam , dosyaların kapladığı alanı gösterir.

5-Dos ortamında dosyalarımızı silmek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?
a-Rd                           b-Md   
c-Del                          d-Dir


6-Dos ortamında adı “autoexec” uzantısı ne olursa olsun dosyalarımızı silmek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?
a-Del Autoexec.*    b-Dır Autoexec.*   
c-Del *.*                     d-Dır *.*


7-Dos ortamında dosyalarımızı sayfa sayfa listelemek için hangi komut kullanılır?
a-Dır/P                       b-Dır/W   
c-Del/P                      d-Dır/Q


8-Dos ortamında listelediğimiz dosyaların karşısında bulunan tarih neyi ifade eder?
a-Dosyanın boyutunu       
b-Kapladığı alanı   
c-Oluşma tarihini               
d-Boş alanı


9-CD.. komutu hangi işlemi gerçekleştirir?
a-Dosyadan çıkmaya        
b-Dosya oluşturmaya   
c-Klasörden çıkmaya         
d-Klasör oluşturmaya


10-Rd komutu hangi işlemi gerçekleştirir?
a-Dosyadan çıkmaya        
b-Dosya oluşturmaya   
c-Klasör silmeyi                  
d-Klasör oluşturmayaSorular

1-Dos ortamında dosyalarımızı bir klasörden başka bir klasöre kopyalamak için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?
a-Copy                      b-Del   
c-dır                            d-Label


2-Dos ortamında klasörlerimizi silmek için hangi komutu kullanırız?
a-Copy                      b-Del   
c-dır                            d-Rd


3-Dos ortamında klasör oluşturmak için hangi komut kullanılır?
a-Rd                           b-CD   
c-Md                           d-Dd


4-Dos ortamında Klasöre girmek için hangi komut kullanılır?
a-CD..                        b-CD/   
c-CD klasör adı        d-Md.Klasör adı


5-Dos ortamında C:sürücüsünde bulunan exe uzantılı dosyaları A sürücüsüne kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Copy C: A:             b-Copy C *.*  A:   
c-Copy c:*.EXE A:   d-Copy A:*.* C:


6-Dos ortamında işletim sistemimizin versiyonunu öğrenmek için hangi komut kullanılır?
a-Vol                          b-Ver   
c-Label                      d-Dır


7-Dos ortamında sürücümüzün adını vermek veya değiştirmek istiyoruz kullanmamız gereken komut hangisidir?
a-Vol                          b-Ver   
c-Label                      d-Dır


8-Dos ortamında dosyalarımıza silinme tehlikesine karşı koruma özelliği kazandırmak için kullanmamız gereken komut hangisidir?
a-Attrıb                       b-Attrıb +A   
c-Attrıb -H                 d-Attrıb +-H


9-Dos ortamında dosyalarımıza silinme tehlikesine karşı koruma özelliğini kaldırmak için kullanmamız gereken komut hangisidir?
a-Attrıb                       b-Attrıb +A   
c-Attrıb -H                  d-Attrıb +-H


10-Biçimlendirme sonucu kaybolan dosyalarımızı geri almak istersek kullanmamız gereken komut hangisidir?
a-Undelete               b-Delete   
c-format                     d-Unformat


Sorular:

1-Dosya ve director silmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-Del                          b-Delete   
c-Erase                      d-Deltree


2-Dosyalarımızı silmeden ekranı temizlememizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-Del                          b-CLS   
c-Format                    d-Rd


3-Sistem disketi oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Format A:               b-Format a:/S   
c-Format/Q                d-Unformat :/A


4-Aşağıdakilerden hangisi hızlı format için kullandığımız komuttur?
a-Format A:               b-Format a:/S   
c-Format:/Q               d-Unformat :/A


5-Adı ne olursa olsun uzantısı COM olan dosyaları listelemek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Dır *.Com               b-Dır Com.*   
c-Dir *.*                      d- *.Com


6-Adı ne olursa olsun uzantısı COM olan dosyaları silmek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Del *.*                     b-Del *.Exe   
c-Del *.COM             d-*.com

7-Aşağıdaki komutlardan hangisi DEL komutu ile aynı işlemi gerçekleştirir?
a-Del                          b-Erase   
c-Rd                           d-Deltree


8-Windows ta çalışırken en kısa yoldan Dos ortamına geçmek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?
a-Başlat/Bilgisayarı kapat/Dos Ortamında aç
b-Başlat/Programlar/Donatılar/MS DOS işletim sistemi
c-Başlat/Programlar/Denetim masası/MSDOS
d-Başlat/Çalıştır/Command


9-Dosya adı ve uzantısını değiştirmek istediğimizde Ren komutundan sonra hangi dosya adı yazılmalıdır?
a-Adı değişecek dosya adı   
b-Dosyaya verilecek yeni ad
c-Ren komutu                    
d-Dosya adı yazılmaz


10-Dos ortamında dağınık halde ki dosyalarımızı düzenlemek ve hızlı çalışmasını sağlamak  için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız?
a-Attrıb                       b-Scandisk   
c-Erase                      d-Format


11-Bir sürücüden başka bir sürücüye sistem dosyalarını transfer eden  MS DOS  komutu hangisidir?
a-Move                      b-Sys             
c-Setver                     d-Hyperterminal


12-Komut satırında bir önce verilen komutun karakter karakter tekrar yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?
a-F1                           b-F3              
c-F2                           d-F5


13-Aşağıdaki komutlardan hangisi ile sadece dizin silme işlemi yapılır?
a-deltree                    b-de             
c-Rd                           d-md


14-Bir disketi kullanıma hazırlamak için hangi komut kullanılır?
a-format                     b-tree           
c-Move                      d-Backup


15-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın resetlenmesini sağlar?
a-CTRL+C     b-CTRL+Pause       
c-CTRL+del     d-CTRL+Alt+Del   

 
16-Aşağıdakilerden hangisi MSDOS ‘un sistem dosyalarından biri değildir?
a-lQ.sys         b-MSdos.sys            
c-Command.sys      d-Msaw.exe


17-Herhangi bir dosyanın komut satırında çalışabilmesi için uzantısı ne olmalıdır?
a-Sys              b-Bas                        
c-Dat              d-Exe


18-Klavyenin sağındaki numaraların çalışmasını sağlayan tuş hangisidir?
a-Home        b-Scrool lock           
c-Reset         d-Num Lock


19-Aşağıdakilerin hangisi yanlış yazılmış bir komuttur?
a- Vol a:        b-Format a:\s        
c-Copy *.* b:  d-dır/s/w/p


20-Aşağıdakilerin hangisi  dır komutu ile kullanılabilecek bir alt seçenek değildir?
a- /p          b-/U         
c-/w         d-/S    

 21-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımızın hafızası hakkında bize bilgi verir?
a-CD      b-dır    
c-mem   d-ver

22-Dos ortamında girilen komutları hafızada saklayıp gerektiğinde kullanmamızı sağlayan komut hangisidir?
a-Defrag                    b-Deltree    
c-Doskey                  d-Attrıb


23-Dosya adı ve uzantısını değiştiren komut hangisidir?
a-format                     b-Chkdsk     
c-Ren                         d-Cls


24-Disketi formatlarken sistemi de yüklememizi sağlayan komut hangisidir?
a-Format A:/Y       b-format A:/S        
c-format A:/T        d-Format A:/V


25-Aşağıdakilerden hangisi ismi “t” ile başlayıp uzantısı EXE olan dosyaları siler?
a-Del T*.EXE     b-Kill t*.exe              
c-Ren T*.EXE    d-Cls t*.exe


26-Ms-Dos ta bir dosyanın içeriğini görmek için hangi komut kullanılır?
a-Save           b-Sort           
c-Type          d-Tree


27-DIR/W komutunun görevi nedir?
a-Dosyaları sayfa sayfa listeler             
b-Sadece gizli dosyaları listeler
c-Sadece sistem dosyalarını listeler    
d-Dosyaları yan yana ve detaysız listeler


28-Aşağıdakilerden hangisi dizin işlemleri ile ilgili değildir?
a-CD          b-Move       
c-MD         d-Rd


29-MSDOS işletim sisteminde dosya adı ve uzantısı arasındaki ayraç aşağdakilerden hangisidir?
a-*   b- -        c-.      D-,

30-MS Dos işletim sisteminde dosyaların listelenmesinden sonra gelen rakamlardan üsteki rakam neyi ifade eder?
a-Sürücüdeki boş alanı        
b-Sürücüdeki dolu alanı
c-Dosyanın kapladığı alanı          
d-Sürücü büyüklüğünü


31-Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya adı değiştiren komuttur?
a-Type                       b-Ren            
c-Label                      d-Tree


32-Sürücü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-a>b                        b-a>dir b:    
c-Vol b:                     d-a: b:


33-Dos ortamında “C:\>Sıra/Okul/masa”  klasörlerinden doğrudan çıkmak ve C: sürücüsüne dönmenin en kısa yolu hangisidir?
a-cd..                          b-cd\           
c-cd/                           d-cd>


34-Aşağıdaki dosyalardan hangisi sistemde adı yazıldığında çalışır?
a-Bordro.com     b-Ornek.obj            
c-Dısplay.sys     d-Dızı.bas


35-Ms Dos ortamında versiyonu gösteren komut hangisidir?
a-Vol             b-Ver                        
c-Label         d-Sys


36-Dizine girmek için aşağıdaki komutlardan hangisi doğrudur?
a-CD dizin adı          b-CD dosya adı     
c-Md dizin adı          d-Rd dosya adı


37-Dos ortamında dizinlerin önünde bulunan tarih neyi ifade eder?
a-Dizinin oluşturulduğu tarihi    
b-dosyanın oluşturulduğu tarihi
c-Dizinin değiştirilme tarihi  
d-dizinin silinme tarihi


38-Dos ortamında formatlama yoluyla yok olan dosyalarımızı geri almak için hangi komut kullanılır?
a-Delete       b-Undelete             
c-Unformat    d-Format


39-Aşağıdakilerden hangisi bir Dos komutu değildir?
a-Ren             b-Vol                         
c-Attrıb          d-lotus


40-Aşağıdakilerden hangisi bir Dos komutudur?
a-Defrag        b-Assembley      
c-Cobol         d-Hiçbiri Dos komutu değildir


41-Aşağıdakilerden hangisi uzantısı ne olursa olsun adı Config olan dosya ve klasörlerimizi listeler?
a-Dır *.*                      b-Del *.*        
c-dır *.Config            d-dır Config.*


42–10 Mbyte lık bir programın boyutu kaç Kilobyte eder?
a–10240                    b–100240     
c–1024                      d–102440


43-Aşağıdaki komutlardan hangisi “Dos” ta dizin ağacını görüntüler?
a-Tree                                    b-Del             
c-Dır                           d-Attrıb


44-Klasörleri silmek için hangi komut kullanır?
a-Del                          b-Erase         
c-Rd                           d-Format


45-Dos ortamında en son girilen komutu olduğu gibi ekrana çağıran tuş hangisidir?
a-F1                           b-F2              
c-F3                           d-F4


46-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a-Dos tek kullanıcılı bir işletim sistemidir
b-Nowel çok kullanıcılı bir işletim sistemidir


c-Dos işletim sisteminde silinen dosyalarımızı geri almak için unformat komutunu kullanırız.
c-Dos işletim sisteminde klasör oluşturma komutu Md dir.


47-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-“Dos”ta bilgisayarımız hakkında rapor almamızı sağlayan komut “deltree” komutudur.
b-Dosta bir klasörü Rd komutu ile silmek için içinin boş olması gerekir
c-Dos işletim sisteminde dosya adını değiştirmek için “format” komutunu kullanırız
d-“Cls” komut ile tüm dosya ve klasörlerimizi sileriz.


48-Dosta listelenen dosyaların altında bulunan rakam neyi ifade eder?
a-Sürücüdeki boş alanı                
b-Sürücüdeki dolu alanı
c-Dosyaların kapladığı alanı        
d-Klasörlerin kapladığı alanı


49- Dos işletim sisteminde dosyalarımızı korumaya almak için hangi komut kullanılır?
a-Cls                          b-Attrıb          
c-Format                    d-Vol


50- Dos işletim sisteminde sürücü biçimlendirme komutu hangisidir?
a-Type                       b-Tree           
c-Format                    d-Attrıb
1
B
1
A
1
D
11
B
21
C
31
B
41
D
2
D
2
D
2
B
12
A
22
C
32
D
42
A
3
C
3
C
3
B
13
C
23
C
33
B
43
A
4
C
4
C
4
C
14
A
24
B
34
A
44
C
5
C
5
B
5
A
15
D
25
A
35
B
45
C
6
A
6
B
6
C
16
D
26
C
36
A
46
C
7
A
7
C
7
B
17
D
27
D
37
A
47
B
8
C
8
B
8
D
18
D
28
B
38
C
48
C
9
C
9
C
9
A
19
C
29
C
39
D
49
B
10
C
10
d
10
B
20
B
30
C
40
A
50
C
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı