Micsosoft Word Kullanımı


              MİCROSOFT WORD

            Çok kullanışlı bir kelime işlemci program olan Microsoft Word yazım çalışmalarının her safhasında rahatlıkla kullanabileceğimiz bir program olmasının yanında yaptığımız çalışmalarda oluşturduğumuz dosyaları saklamak, şifrelemek, dosyalara ilave yapmak, belli bir bölümü çıkarmak, istediğimiz bölümü istediğimiz şekilde değiştirmek biçimlendirmek tablo, sütun, satır eklemek, sayfayı sütunlara ayırmak gibi her türlü çalışmalara ilave olarakta, işlem yapma yeteneğini de kısıtlıda olsa rahatlıkla kullanabileceğimiz bir programdır.

            Çalışma dosyasına resim eklemek eklenen resmi değişik şekillerde düzenlemek renkleri ile oynamak kenarlarını kırpmak döndürmek renklerini ters çevirmek gibi işlemleri en kolay şekilde yapabileceğimiz bir kelime işlemci program Word.

            Yaptığımız çalışmaların her türlü yazım hatalarını rahatlıkla kontrol edip düzenlemek ayrıca kullanıcıya tereddütte kaldığı durumlarda hataların benzeri doğru ve farklı alternatifler sunmak Word un bize sağladığı diğer kolaylıklardandır.

Tüm bu özellikler yanında Word 2000 ve yukarısı bize başka emsallerinden hiçte aşağı kalmayacak yeteneklerde web sayfası hazırlama imkânı da sunar. Özellikle amatör olarak web sayfası hazırlamak isteyenler için eğer kullanmasını biliyorsak Word’den daha iyi bir yardımcı bulmak zordur diyebiliriz.

            Şimdi de bu kadar yeteneklere sahip bu programı en çok kullanılan yönleriyle tanımaya ve kullanmaya çalışalım.

Önce “Başlat/Programlar/Microsoft Word” veya “Başlat/Çalıştır/Winword (Pencerede açılan satıra yazalım)” komutlarını yazıp tıklayalım karşımıza açılacak olan pencereyi aşağıdaki resme bakalım ve tanımaya çalışalım. Word un tıklanmasından sonra karşımıza açılan yeni bir Word sayfası ve bu sayfada bulunan araç çubuklarını, kenarlıkları, sekme noktalarını, sayfanın sağ ve sol kenarlıklarını, kaydırma çubuğunu inceleyelim ve tanıyalım.


Masaüstünde iken “Başlat/Programlar/Microsoftword” menülerini tıklamamızın ardından karşımıza yeni bir sayfa ile birlikte yukarıdaki şekildeki gibi bir pencere  çıkacaktır. Bu pencereyi  tek tek tanımaya çalışalım:
Dosya: Yeni bir dosya açmak, açılan dosyayı kaydetmek, açılan dosyayı farklı kaydetmek, mevcut dosyaları açmak, açık dosyaları kapatmak, dosyayı yazdırmak, sayfa ayarları ve görünüm ayarları ile ilgili her tür düzenlemenin yapıldığı menüdür. Menü ileride detaylı olarak açıklanacaktır.

Düzen: Dosya içersindeki düzenlemelerle ilgili menü. Kes kopyala, yapıştır, bul, değiştir, v.s gibi dosya içerisinde her türlü çalışma ve düzenlemenin yapıldığı menüdür.

Görünüm: Word programını açtığımızda açılan dosyamızın ekrandaki görünümü veya görünmesini istediğimiz araç çubuklarının düzenlemesinin yapıldığı menüdür.

Ekle: Dosyamıza eklemek isteğimiz her türlü, sayfa, dosya, tarih, simge, nesne, paket v.s.gibi düzenlemelerin yapıldığı menü.

Biçim: Sayfamızın veya dosyamızın yazı karakterleri, karakter boyutları,alt simge üst simge ,gölge,….vs,satır boşlukları,fontlar sayfa rengi,alt çizgi, üst çizgi,çift çizgi,yazı tipi rengi boyutu,büyük küçük harf değiştir,madde işaretleri ve numaralandırma v.s.gibi düzenlemelerin yapıldığı menü.

Araçlar          :Dosya ayarları, dil ayarları, yazım hataları, dilbilgisi kontrolleri, dosya raporu, koruma gibi düzenlemelerin yapıldığı menüdür.

Tablo             :Dosyamıza tablo, satır, sütun, hücre eklemek, hücre birleştirmek, silmek  ve bu tablo üzerindeki her türlü düzenlemelerin yapıldığı menüdür.

Pencere        : Açılan sayfaları veya pencereleri gösterir. Fazla kullanılan bir menü değildir.

Yardım          :Çalışma esnasında herhangi bir sorunla karşılaştığımızda en kestirme yoldan sağlıklı olarak yardım alabileceğimiz menü.

Birde sayfaya baktığımız vakit aynı işlemleri yapabileceğimiz araç çubuklarını da sayfanın üst kısmında göreceğiz. Şimdi biz bu araç çubuklarını hem aşağıdaki şekle bakarak hem de açıklamalarını yaparak kısaca tanıyalım:


1- Yeni (Yeni bir dosya açar)

2- (Kayıtlı dosyalarımızı açar)

3-Kaydet (Üzerinde çalıştığımız dosya üzerindeki çalışmaları kayıdeder)

4-Yazdır (Mevcut dosyamızı yazdırır)

5-Baskı önizleme (Dosyamızın bilgisayarımıza tanıtılmış olan yazıcıdan yazdırılırken çıkacak halini bize gösterir)

6-Kes (Dosyada seçilen alanı keserek yerinden koparır ve bilgisayarımızın hafızasına alır.)

7-Kopyala (Dosyamızda seçilen alanın, yeni bir örneğini çıkarmamız için, belleğe alınmasını sağlar)

8-Yapıştır ( Kopyala veya kes komutları ile bilgisayar hafızasına alınan verileri istenilen yere yapıştırır.)

9-Geri al (Bilgisayarda çalışırken dosyamızın en son açılışından sonraki, yapılan işlemleri sırası ile bir bir geri alır.)

10-Yinele (Geri al komutu ile geri alınan işlemi tekrar eski haline iade eder. Geri alır.)

11-Tablo ekle (Dosyamıza yeni bir tablo eklememizi sağlar)

12-Sütunlar (Dosyamızı sütunlara ayırır.)

13-Çizim (Dosya içersinde çeşitli ok ve benzeri şekilleri çizmemize imkân sağlar.)

Bu menülerin daha detaylı açıklamaları bundan sonraki derslerimizde düzenli olarak yapılacaktır.

Şimdi bu menüleri görevleri ile birlikte tek tek açıklayalım. Önce “Dosya” menusu:
 

DOSYA:

Dosya menusu nü açtığımızda karşımıza şekilde görülen şu alt menüler çıkar:


  
Bu işlem Eski versiyonlarda ekrana açılan bir pencere iken, Ofis Xp de aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi sayfanın sağ tarafındaki görev bölmesinde oluşan “Boş Belge” komutunu tıklamakla yeni bir Belge açarız. Buna dikkat etmezsek


Yeni               :Yeni bir dosya açmak için kullanılır. ”Dosya/Yeni” komutlarını tıklamamızın ardından açılan penceredeki “Boş Belge” komutunu tıklamamız bize yeni bir dosya açar.

devamlı “Dosya/Yeni” komutlarını tıklamamıza rağmen herhangi bir işlemin olmadığını görürüz.
Aynı işlemi yeni komutunun yanında bulunan  “CTRL+N” tuşları ile klavyeden, yine araç çubuklarında bulunan   sembolünün tıklanması ile de doğrudan yeni bir dosya açma işlemini gerçekleştiririz.
                   :Bilgisayarımızdaki Mevcut dosyalarımızı açmak için kullanılır, Aşağıdaki resmi inceleyelim “Dosya/Aç” komutlarını tıklayınca açılan pencereden açmak istediğimiz dosyamızı seçeriz ardından “Aç” komutunu tıklarız. Seçtiğimiz dosyamız ekrana açılır.


 

aynı işlemi CTRL+O tuşları veya   sembolünü de tıklayarak gerçekleştirebiliriz.

Kapat :Açık olan veya üzerinde çalıştığımız dosyayı kapatmak için kullanılır. ”Dosya/Kapat” komutlarının tıklanması ardından üzerinde çalıştığımız açık dosyamız kapatılır. Word programı ise yerinde durur, kapanmaz.

Kaydet          :Açtığımız veya üzerinde çalıştığımız dosyayı
kaydetmemizi sağlayan menü. Kayıt için “Dosya/Kaydet” komutlarını tıkladığımızda ilk kayıt işlemi olduğu için bize “Farklı Kaydet” penceresi açılacaktır. Bu pencerede “Kayıt Yeri” penceresi bizim dosyamızı kayıt edeceğimiz yeri gösterir.
Eğer biz bir seçim yapmadan doğrudan dosyamızı kaydedersek dosyamız “Belgelerim” klasörüne kayıt olacaktır. Ardından alt kısımda “Dosya adı” penceresine dosyamıza vereceğimiz ad yazılacaktır. Eğer biz dosyamıza bir ad vermemişsek, bilgi sayarımız, dosyamızın ilk satırını, dosya adı olarak, alacaktır. Biz bir karışıklığa meydan vermeden, dosyamıza anlaşılır bir ad verirsek daha doğru olur. Ardından “Kaydet” komutunu tıklayıp kayıt işlemini yaparız. Alttaki resimde görüldüğü gibi ben dosyama “Bilgisayar Dersleri222” adını verdim ve ardından “Kaydet “ komutunu tıkladım. Dosyam seçtiğim klasöre kaydolmuş oldu.

  
Aynı işlemi CTRL+S veya  sembolünü tıklayarak da gerçekleştirebiliriz.

Farklı kaydet: Üzerinde çalıştığımız eski bir dosyamızı farklı bir isimle kaydetmek için kullanılır. Dosyamızın ilk hali olduğu gibi dururken ikinci örneği yeni bir adla kaydedilmiş olur.

            Web sayfası olarak kaydet: Dosyamızı Word belgesi değil de Web sayfası olarak kaydetmek için kullanılır. Burada dosyamızı kaydederken dosya adını yazdıktan sonra, dosya uzantısı “html” olarak yazılır veya “Kayıt Türü” penceresinden “Web Sayfası Olarak Kaydet”  seçeneğini alırız. Böylelikle dosyamız Word belgesi değil de, web sayfası olarak kaydedilmiş olur.

Baskı ön izleme: Dosyamızın yazıcıdan çıkacak halini görmemizi sağlar. Eğer bilgisayarımıza bir yazıcı yüklenmişse “Dosya/Baskı Önizleme” komutları ardından karşımıza dosyamızın yazıcıdan çıkacak hali gelir. Buraya bakarak dosyamızı istediğimiz gibi düzenleyebiliriz.
 Aynı işlemi  araç çubuğunu tıklayarak ta gerçekleştirebiliriz.

Yazdır            :Dosyamızı yazıcıdan almamızı sağlayan menü. Dosyamızı hazırladık, işlem bitti, artık dosyamızı yazdıracağız. Yapacağımız işlem “Dosya/Yazdır” menülerini tıklamaktır. Tıklama işleminden sonra açılan pencereden önce yazıcı seçimimizi yapacağız, kâğıt boyutu seçimi ardından yazdırılacak belge ve kopya sayısı belirtilir. Şayet yazdırılacak belge dosyamızın tamamı ise “Tümü” seçeneğini tercih ederiz. Eğer seçimimiz belli sayfalar ise o zamanda yazdıracağımız sayfaları “Sayfa” seçeneğinde belirteceğiz, yani yazdıracağımız sayfaları satırda belirtildiği şekilde rakam aralarına virgül koyarak pencereye yazacağız, ardından da Yazdır komutunu vereceğiz. Aşağıda ki resimde bu kısımları tek tek görüyoruz.


     

Şunu en önce bilmeliyiz ki tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için bilgisayarımıza bir yazıcının mutlaka yüklenmiş olması gerekir. Şayet bilgisayarımıza bir yazıcı yüklü değilse bilgisayarımız önce bir yazıcı yüklememiz konusunda bizi uyaracaktır. Yazdırma işlemini

  şeklini tıklayarak ta yapabiliriz. Yalnız burada fark   resmi tıklanınca bilgisayarımız dosyamızı yazdırmak üzere doğrudan yazıcıya gider. Hâlbuki menüden tıklanınca önce “Yazdır “ penceresi karşımıza açılır. Yukarıdaki resimde de gördüğümüz gibi, sayfamızın yazdırma işlemi ile ilgili anlattığımız ayarlarımızı yaparız.
Aşağıdaki resimde de gördüğümüz gibi, sayfamızın yazdırma işlemi ile ilgili anlattığımız ayarlarımızı yaparız.

Ondan sonra da “Tamam” komutunu tıklayarak yazdırma işlemini gerçekleştiririz.

Gönder                     :Dosyamızı göndermek istediğimiz Yazıcı,  fax, elektronik posta, bloeuth, belgelerim, masaüstü v.s. gönderir. ” Dosya/Gönder” komutlarının tıklanması ardından açılan pencereden bizim istediğimiz seçenek hangisi ise, onu tıklar ve istenen işlemi yaparız.

Tabi ki elektronik posta alıcısına, bloeuth, gönderebilmek için bilgisayarımızın internete bağlı olması gerekir. Veya fax a göndermek için internete bağlı ve bilgisayarımızda bir fax programının olması gerekir. Yok, masaüstüne göndermek istiyorsak her durumda masaüstüne kısa yol atılmış olur.yukarıdaki resimde zaten “Gönder” penceresinin açık halini ve üzerindeki menülerini görüyoruz.
Çıkış              :Üzerinde çalıştığımız Programdan çıkmayı sağlayan komuttur. Ayrıca, gönder ve çıkış komutlarının arasında en son çalıştığımız dört adet dosyanın ismi listelenir, buradan açmak istediğimiz dosyayı seçip üzerine mausumuzla tıklayarak açabiliriz. Her komutun yanında bulunan ikon (şekil) yukarıda da anlattığımız gibi komutla aynı işlemi gerçekleştirir. Ayrıca maus desteği olmasa bile her komut satırında belirtilen harflerle de (klavyeden) aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz.

            ÖRNEK l          :

            Şimdi yeni bir dosya açarak buraya kadar anlattıklarımızı pekiştirelim. Bunun için yapmamız gerekenler sırayla, yeni bir dosya açalım, kaydedelim baskı ön izleme ile yazıcıdan çıkacak halini görelim:
            “Dosya/Yeni /Boş belge” komutlarını tıklayalım. Buraya kadar yeni oluşturduğumuz belgemizi açtık, ardından dosyamıza girmek istediğimiz bilgilerimizi girdik, şimdi de dosyamızı kaydedelim. Kayıt işlemini gerçekleştirmek için:            “Dosya/Kaydet” komutlarını tıklayalım açılan pencereden yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi “Dosya Adı” yazan yere dosyamızın adını yazalım, (İlerideki örnek açıklamalarımızda da
kullanacağımız için “örnek1” olsun) ardından “Kaydet” komutunu tıklayarak dosyamızı kaydedelim.

            Burada kayıt işlemini yaparken açılan pencerede “Kayıt Yeri” penceresinden dosyamızı kayıt edeceğimiz yeri seçeriz. Eğer seçim yapmazsak daha önce anlattığımız gibi bilgisayarımız doğrudan “Belgelerim” klasörüne dosyamızı kaydeder. Ardından “Dosya adı “ penceresine dosyamıza vereceğimiz adı yazarız. Biz dosyamıza bir ad vermezsek bilgisayarımız dosyamızın ilk satırını dosya adı olarak alacaktır. Bu ad bir kelime olabileceği gibi uzun bir cümlede olabilir en iyisi anlayabileceğimiz bir sözcüğü dosya adı olarak vermektir. Kayıt türü penceresinden de dosyamızın kayıt türünü seçeriz eğer seçim yapmazsak bilgisayarımız Word belgesi olarak dosyamızı kaydeder.

Word dosyaları daima dosya uzantısı veya soyadı olarak “Doc” uzantısını alırlar. Biz dosyamıza “örnek1” adını vermiştik. O halde bilgisayarımız, dosyamızı “Örnek1.doc” olarak kaydetti. Kayıt işleminden sonra açılan pencere kapanır ve dosyamıza döneriz. Zaten dikkat edersek yukarıdaki resimde de bu anlattıklarımızı görüyoruz.

 
        Dosyamızın yazdırılması için sayfa ayarlarını yapalım.
           
            Baskı Önizleme: Word ün bize sağladığı kolaylıklardan biri de “Baskı önizleme” komutudur. Baskı önizleme komutu dosyamızın bilgisayarımıza yüklenmiş olan yazıcı ve kâğıt boyutuna göre, yazıcıdan çıkacak halini görmemizi sağlar. Bunun için yapmamız gereken işlemler sıra ile:

            “Dosya/Baskı Önizleme” seçeneklerini tıklamaktır.  Tıklama işlemi ardından dosyamızın yazıcıdan çıkacak hali karşımıza açılır. Açılan sayfa üzerine mausumuzla tıklayarak, istediğimiz oranda büyütüp istediğimiz oranda küçülterek sayfamızı inceleriz. Eğer sayfamızın yerleşim konumu istediğimiz düzende ise “Kapat” komutunu tıklayıp dosyamıza döneriz. Şayet sayfa düzenimizi beğenmemişsek o zaman da dosyamıza döner, ”Sayfa Yapısı” menusuna gireriz ve sayfamızın kenar ölçülerini istediğimiz gibi düzenleriz.

“Dosya/Sayfa Yapısı” eğer sayfamız istediğimiz düzende ise artık yapacağımız iş yazdırmak için “Yazdır “ komutunu girmektir. Şayet sayfa yapısını beğenmemişsek o vakit de:

            “Dosya/Sayfa Yapısı” menülerinden sonra aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi sayfanın kenar boşluğu ayarlarını yapmaktır. Burada sayfanın alt, üst, sağ, sol, boşluk ayarlarını her seçeneğin önündeki okları aşağı yukarı tıklayarak ayarlarız. Ayrıca cilt Payı istersek bırakırız. Bunu biz ciltlenen bir kitapta cilt işlemi için ayrılan kenar boşluğu olarak düşünelim eğer ihtiyacımız yoksa bu boşluğu da istediğimiz oranda küçültürüz veya tamamen kaldırırız. Bunun yanında dosyamızın yazıcıdan çıkacak yönünü de “Yönlendirme” penceresi ile istediğimiz şekilde yatay veya dikey olarak ayarlayabiliriz..
Burada ayarlamalarımızı yaparken aynı zamanda pencerenin sağ alt köşesindeki resimden de önizlemeli olarak çalışmalarımızı kontrol ederiz

Yazdır            :Dosyamızın tüm ayarlarını yaptık artık dosyamız yazdırmaya hazırdır ve biz dosyamızı yazdırmak istiyoruz. Önce “Dosya/Yazdır” komutlarını tıklayalım ardından açılan pencereden sayfa aralığı (Nereyi yazdırmak istiyoruz) bölümünden yazdıracak olduğumuz kısmı seçeriz, şayet dosyamızın tümünü yazdırmak istiyorsak “Tümü” seçeneğini tıklarız, eğer seçtiğimiz bazı
sayfaları yazdırmak istiyorsak, o zaman da “Sayfa” seçeneğini tıklayıp önünde açılan pencere yazdırmak istediğimiz sayfaların numaralarını gireriz. Yazdırılacak belge sayısı içinse  “Kopya sayısı” seçeneği penceresi önündeki aralığa ihtiyacımız kadar sayısal değer gireriz.

Üst kısımda bulunan “Yazıcı” penceresinden de yazıcımızı seçeriz. Şayet bilgisayarımızda kurulu birden fazla yazıcı varsa bizim kullanmak istediğimiz yazıcıyı, yazıcı adlarının listelendiği pencereden seçeriz, yok bilgisayarımıza tek bir yazıcı kurulu ise zaten bilgisayarımız doğrudan bu yazıcıyı seçecektir bizim herhangi bir işlem yapmamız gerekmez.

Yine seçenekler ve özellikler komutları ile dosyamıza daha değişik yazdırma ayarları da yaptırabiliriz. Hatta yazıcı özelliğine göre de daha farklı seçeneklere gider değişik varyasyonlar deneyebiliriz. Eğer işin henüz başında isek bu ayarlarla uğraşmamıza pek gerek yoktur. Çünkü başımıza istemediğimiz sorunlar açabilir. Bilgi ve becerimiz arttıkça zaten bu ayarları irdeleyeceğiz. Neler yapabildiklerini mutlaka göreceğiz.

Yorumlar

 1. Teşekkürler, iyi bir bilgilendirme olmuş.

  YanıtlaSil
 2. Kim hazırlamışsa adamın dibi iyiki hazırlamışsın resmen hayatımı kurtardın diyebilirim ellerine saglık TEŞEKKÜR EDERİM

  YanıtlaSil
 3. Köpru kurma feln nerde abi ya

  YanıtlaSil
 4. Köpru kurma feln nerde abi ya

  YanıtlaSil
 5. çeviri ekledim inşallah faydalı olur

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı