Excell 2007 lll

Otomatik toplam : Seçilen nesneleri otomatik toplar.Yaplacak işlem komutun tıklanmasından sonra toplanacak sayları mausumuzla tarayıp Enter tuşuna basmaktır.

  Seçilen sayıları toplamı istenilen hücreye yazılır.

            Ortalama: ortalama komutunu tıkla mausun sağ kulakçığı ile ortalaması alınacak sayılar seç Enterla seçilen sayıların ortalaması alınacaktır.
            Sayıları say: Aynı işlem komutu tıkla sayılmasını istediğin sayıları mausun sol kulakçığı ile tarayarak seç enter komutunu tıkla.
            En Büyük: Seçtiğin sayfadaki sayısal değerlerin en büyüğünü bulur. Komutu tıkla veri alanını mausunla seç enter komutunu gir. Veri alanındaki en büyük sayı istenilen hücreye girecektir.

            En küçük: Aynı işlem.

YUVARLA:

Küsuratlı sayılarımızı tam sayıya çevirmek için yuvarlama işlevini kullanırız. Bunun için verilen sayıların ortalamasını alalım, alınan ortalama küsuratlı olduğu için sayıyı tam sayıya döndürmek istiyorum. Sıra ile “Formüller/Yuvarla”  komutları ardından açılan pencerede “Sayı” penceresine,tam sayıya döndürülecek olan küsuratlı sayı hücresini , “ Sayı rakamlar” penceresine ise en yakın sayıya yuvarlamak için “0” yazdım. Yuvarlatmak istediğim sayının küsuratı yarımdan küçük olduğu için en yakın tam sayı olan 33 rakamına yuvarlandı.(Küsurat yarımdan azsa alt tam sayıya, yarımdan büyükse üst tam sayıya yuvarlanır) Yukarıdaki resimde de bu örnekleri görüyoruz. Zaten pencere alt kısmında işlem sonucu bize gösteriliyor. Eğer yaptığımız işlemde bir hata varsa pencereyi kapatmadan hatamızı görüp düzeltebiliriz. Ayrıca tereddütte kaldığımız durumlarda pencerenin alt kısmındaki açıklamaları okuyup fikir almayı da deneyebiliriz.


YÜZDE:

Excel de rahatlıkla yapabileceğimiz işlemlerden biride
yüzde hesabı yapmaktır. Bunun için önce yüzdemizi ardından işlemde yüzde alacağımız sayıyı yazalım, sonucu yazacağımız hücreye gidip “=” komutunu girelim ve “Yüzdesi alınacak sayı (C3) * yüzde (E2) ” işlemi ile sayımızın yüzdesi alınmış oldu. Aşağıdaki örmekte bunu daha güzel görüyoruz.         Burada hücreye % işaretini yazabilmek için daha önce öğrenmiştik Shift+ 5 tuşlarını aynı anda tıklayacağız.% işaretinin öne veya arkaya gelmesi işlemin sonucunu etkilemez. Ama illa önde olmasını istiyorsak o zamanda önce Shift+2 tuşları ile hücrenin başına bir kesme işareti (‘)  koyar öyle yazarız. Bu durumda yüzde işareti önde olacaktır.

SATIR SAY:

Üzerinde çalışılan satırları sayma işlemini gerçekleştirir. İşlev yapıştır komutu ardından açılan pencereden çalışma sayfasındaki satırların sayısını almak istiyoruz. Yapmamız gereken işlem:

“Ekle/İşlev “ komutları ardından açılan pencereden “Satırsay“ komutunu seçelim karşımıza açılan sayfada “Dizi” komutu önündeki pencereye mausumuzla tıklayıp sayılmasını istediğimiz satırları mausumuzun sol kulakçığı ile bastırıp tarayalım ardından “Tamam” komutunu tıklayarakdosyamıza dönelim. Saymak istediğimiz dosya kaç satırsa ilgili pencereye yazılacaktır. Yukarıda resimde işlemi görüyoruz.

E TOPLA:

Belli aralıktaki bize verilen değerleri bir şart ya da ölçüte bağlı olarak toplar. Örnek: Bir mobilya mağazasında elektrikli aletler ve değişik ürünler bulunmaktadır. Biz sadece elektrikli aletlerin satışından elde edilen net karı hesaplamak istiyoruz.Önce tablomuzu oluşturalım.Ardından da Elektrikli aletlerden elde edilen karı hesaplamak için “E topla” komutunu tıklayalım,formülümüzü yazarak hesaplatalım.Önce bir tablo bu oluşturalım bu tabloda elektronik ürünler “110” kod numarası ile gösterilsin,ardından beyaz eşya türü araçlar “120” kod numarası ile gösterilsin, her birinin alış ve satış fiyatlarını girelim. Ardından hesaplamalar yaptırarak sadece elektrikli aletlerin net karını hesaplatalım.Aşağıdaki tabloda görüyoruz.Hesaplama işlemlerini yaptırdık. Ekle/işlev” komutlarını tıkladık açılan pencereden “E Topla” komutunu girdik ardından “Aralık” penceresine, değerini bulmak istediğimiz hücreler aralığını tarayıp girelim,”Ölçüt” penceresine değer hesaplamak için kullanacağımız ölçütü


girelim, Toplama aralığı bölümüne ise sonuç olarak bizden istenilen verilerin toplanacağı aralığa girelim ve mausumuzla tarayıp toplayalım. Yukarıda şekilde görüyoruz.

Şimdi sonuç olarak kod numarası “110” olan ürünlerin satışından elde edilen Kazancı topladık ve sonucunu ilgili hücreye otomatik olarak yazmış olduk. Diğer verilerin sonuçlarını da aynı yöntemle hesaplayabiliriz.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Sayı içeren hücrelerin ve bağımsız değişkenler listesindeki sayıların kaç tane olduğunu sayar.


            Sayı içeren hücrelerdeki sayıların adedini öğrenmek için yapmamız gereken işlem “Ekle/İşlev/Bağ_Değ_Say” komutlarını tıkladık açılan pencereden “Değer1” hücresine dolu hücrelerin sayısını yazmak için mausumuzun sol kulakçığı ile alanı taradık ve “Tamam” komutunu tıkladık, resimde de gördüğümüz gibi 1–9 arasındaki hücreleri kontrol ettiğimizde arada bir tane eksik hücre vardı. Geriye 9 adet sayı yazılı hücre var. Tarama sonucunda da bize 9 adet sayı olduğu bilgisi verildi, bunu da “C5” hücresine bilgisayarımız otomatik olarak yazdı.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 

Boş olmayan hücrelerin ve bağımsız değişkenler listesindeki değerlerin kaç tane olduğunu sayar. Bunun  BAĞ_DEĞ_SAYkomutundan farkı tüm verileri saymasıdır, hâlbuki “BAĞ_DEĞ_SAY”  sadece sayı içeren verileri sayar. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY ise sayı veya metin fark etmeden tüm verileri sayar. Bunu da aşağıdaki örnekte rahatlıkla görebiliyoruz.“Ekle/İşlev/ BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY “ komutları tıkladık açılan pencerenin ardından “Değer1 “ hücresine verileri girmek için “B” sütunundaki verileri mausumuzun sol kulakçığı ile taradık ve “Tamam” komutunu tıkladık.” BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY “ komutu bize verilerin sayısını “9” olarak verdi. Yapılan işlem ve sonucunu zaten yukarıdaki resimde görüyoruz.

BOŞLUK SAY:

Belirtilen hücre aralığında içerisi boş olan hücreleri sayar.


            
Üzerinde çalıştığımız dosyada bulunan boş hücreleri saymak istiyoruz. ”Ekle/İşlev/Boşluksay” komutlarının tıklanması ardından açılan pencerede “Aralık” penceresi önündeki aralığa mausumuzla tıklayıp aktifleştiririz, ardından sayılmasını istediğimiz hücreleri mausumuzla tarayıp verileri girelim. Resimdeki gibi rakamların bulunduğu hücreyi taradım arada sadece bir boş hücre var bu sonucu da bilgisayarım “C5” hücresine yazdı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı