Word 2007 lll

   Word 2007 de şimdi de “Sayfa düzeni/Temalar” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

            Aşağıdaki panele bakalım ve önce temalar panelindeki komutları öğrenelim:


             Temalar        :Dosyamızda istediğimiz temayı kullanmamızı sağlar. Ayrıca panelin sağ tarafındaki seçeneklerden de istediğimizi üzerinde mausla dolaşarak seçer dosyamıza uygulayabiliriz.

            Word 2007 de şimdi de “Sayfa düzeni/Sayfa yapısı” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

            Kenar Boşlukları    :Dosyamızı düzenlerken sayfa kenarlarında bırakmak istediğimiz boşlukların ayarlarını yaparız. Paneli açtıktan sonra en alt kısımda bulunan “Özel kenar boşlukları” komutunu tıklayarak eski sürümlerde kullandığımız sayfa yapısı penceresini de açıp kullanabiliriz.

            Yönlendirme                       :Dosyamızın yazıcıdan çıkacak görünüm yönünü veya doğrudan görünüm yönünü dikey yatay ayarlamamız için kullanacağımız komuttur.
            Boyut                        :Dosyamızın kâğıt boyutunu seçmemizi sağlayan komut. Hazırladığımız dosyayı yazıcıdan almak için kullanacağımız komuttur.

            Sütunlar       :Dosyamızın düz bir sayfa değil de sütunlar halinde görünümünü sağlamak için kullanacağımız komut. Alt kısımdaki diğer sütunlar komutu ile eski sürümlerin “Sütunlar”  penceresini açmış oluruz.

            Kesmeler      :Belgemizin sayfa veya sütun sonlarını ayırmamızı gösterecek bölmeleri eklememizi sağlar komutu tıklayarak aradığımız seçeneği alırız.

            Satır Numarası       :Belgenin her satırına ya da boşluğa satır numarası ekler eski sürümlerden ayrılan yeni bir farklılık veya daha önce kullandığımız madde imleri ve numaralandırmanın aynısı. Burada işi daha basitleştirmiş.

            Heceleme                 :sayfanın daha düzenli görünümü için satır veya sayfa sonu gibi yerlerde heceleme yoluyla en uygun kesme işlemini yapar. Normal elle yazımlarda kesme işareti olarak düşünelim.

           
Word 2007 de şimdi de “Sayfa düzeni/Sayfa arka planı” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:Filigran         :Sayfamızın arkasına seçili metni veya istediğimiz metni yerleştirme işlemi 2007 ile gelen yenilik. Ya hazır metinlerden birini seçeceğiz ya da kendimize özel bir metin istiyorsak yapmamız gereken işlem “Filigran/Özel filigran” komutları ardından çılan penceredeki “Metin” kısmına isteğimiz metni yazıp uygulamaktır. Filigranı kaldırmak içinde aynı araç çubuğunda “filigranı kaldır” komutunu kullanacağız.

Sayfa rengi  :İşte Word 2007 ile gelen güzel bir yenilik daha sayfamızın rengini ne yapmak istiyoruz. Açılan penceredeki renklerden istediğimizin üzerine gelip tıklamak yeterli istersek renkler üzerinde dolanıp hoşumuza giden bir örneği alabiliriz.

Sayfa kenarlıkları   :Sayfamıza kenarlık mı eklemek istiyoruz. Yapmamız gereken işlem “Sayfa kenarlıkları komutunu tıklamaktır. Eski sürümlerde ki kenarlık ve gölgelendirme penceresi açılacaktır. Açılan pencereden sayfamıza eklemek istediğimiz kenarlığın şeklini rengini kalınlığını seçip dosyamıza uygularız.

Word 2007 de şimdi de “Sayfa düzeni/Paragraf” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

Girintile         :Üst kısımda ki komutumuz. Seçilen metne sayfanın solundan itibaren ne kadarlık boşluk vermemizin ayarını yaparız. Hatta önündeki tuşları tıklayarak kademe kadem bu boşluğu artırır veya azaltırız.
Alt kısımdaki seçenekte sayfanın sağ tarafındaki seçilen paragrafın boşluğunu ayarlamamızı sağlar.

Aralık             :Dedik ya Word 2007 önceki sürümlerden daha kolay ve kullanışlı. Burada bunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Seçilen satırın üstünde boşluk açmak istiyoruz uğraşmaya gerek yok üstteki seçeneği kullanıyoruz yok alta boşluk açmak istiyorsak o zamanda alttaki seçeneği kullanıyoruz. Uğraşmadan istediğimiz kadar satır arasında boşluk açmış oluyoruz. Her komutun önünde bulunan küçük ok işaretleri ile bu boşluğu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz.

Word 2007 de şimdi de “Sayfa düzeni/Yerleştir” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

Konum :Seçilen resmin sayfanın neresinde konumlanmasını istiyoruz. Bunun seçimini yaparız. Burada önceki sürümlere göre iş daha da kolaylaştırılmış

En Öne getir   :Aşağıdaki resmi inceleyelim. Anlatılan işlem orada gösteriliyor. 

 
Seçilen resim metnin önüne getirilirken metin resmin arkasında kaldı
En alta gönder        :Burada da tersi işlem yapılıyor. Resim arka tarafa metinse ön tarafa çıkarılıyor.

Metin Kaydırma      :Seçilen resim istenilen konuma getiriliyor.
Hizala                        :Seçilen resmi istenilen noktaya hizalamamıza imkân veriyor.
Gruplandır   :Seçilen nesneleri tek bir nesne gibi gruplandırarak işlem yapmamıza imkân tanır.
Döndür         :Seçilen resmi istenilen yöne istenilen derecede döndürme işlemini gerçekleştirir.                        Dosyamıza eklediğimiz resmi döndürmek için önce üzerine mausumuzla tıklayıp seçili hale getirelim ardından döndür komutu ile seçenekleri teke tek uygulayalım zate hangi seçeneğin üzerine gelirsek resim o yöne dönecektir.

Word 2007 de şimdi de “Başvurular/İçindekiler Tablosu” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:İçindekiler    :Belgemize içindekiler tablosu ekler.
Metin ekle     :İçindekiler tablosuna metin ekler
Tabloyu güncelleştir        :Tabloyu günceller.

Word 2007 de şimdi de “Başvurular/Dipnotlar” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

Dipnot ekle  :Belgemize dip not ekler. Okuduğumuz kitaplarda bulunan dip not dediğimiz kısım.
Sonnot Ekle            :Belgeye son not ekler. İstenen yere açıklama şeklinde not girmemizi sağlar.
Bir sonraki dip not            :Belgedeki bir sonraki dipnota gitmemiz sağlar.
Notları göster          :Belgeyi dipnotları veya son notları gösterecek şekilde kaydırma işlemi.

Word 2007 de şimdi de “Başvurular/Alıntılar ve kaynakça” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

Alıntı ekle     :Herhangi bir kaynaktan alınan verileri düzenli bir şekilde gösterir.
Kaynakları yönet   :Alınan tüm kaynakları listeler.

Word 2007 de şimdi de “Başvurular/Resim yazıları” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:


 
Resim yazısı ekle   :Herhangi bir resme resim yazısı eklemek. Örnek: Dosya içersinde “Şekil 1” gibi yazılar.

Şekiller tablosu ekle.............................. :Belgeye şekiller tablosu ekler. Aşağıda ki gibi
Şekil 1

Tabloyu dosyamıza ekler.

Girdiyi İşaretle        : Seçilen veya girilen metni dizine ekler.
Dizin Ekle                 :Belgeye dizin ekler.


Word 2007 de şimdi de “Gözden Geçir/Yazım” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:
1-Yazım ve Dilbilgisi         :Dosyamızın yazım ve dilbilgisi kontrol ve denetimini yapar. Önceki sürümlerden hiçbir farkı yok. Yukarıda anlatmıştık.
2-Araştır                               :Çeşitli kaynaklardan arama yapmamız için arama penceresi bulunan görev bölmesini ekrana çağırarak bize başka sözcükler arama imkânı sağlar.
3-Eş anlamlılar                   :Seçilen sözcüğün Türkçe ve başka dillerde başka alternatiflerini bize sunar. Winword 2007 ile gelen bir özellik.
4-Çevir          :Seçilen metni istenilen dile çevirmemizi sağlar.
5-Sözcük Sayımı    :Belgedeki sözcükleri cümleleri satırları sayar.

Word 2007 de şimdi de “Gözden Geçir/Açıklamalar” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

1-Yeni açıklama      :Dosyamızda istediğimiz satır veya sözcüğe açıklama metni için baloncuk ekler önceki sürümlerde olduğu gibi.
2-Sil    :Seçilen metni siler.
3-Önceki       :Belgede bulunduğumuz açıklamadan bir önceki açıklamaya gitmemiz sağlar.
4-Sonraki     :Tersi işlem belgedeki bir sonraki açıklamaya gitmemizi sağlar.

Word 2007 de şimdi de “Gözden Geçir/İzleme” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:

1-Değişiklikleri izle            :Dosyada yapılan veya yapılmak istenen değişiklikleri ayarlamamızı ve izlememizi sağlar.
2-Balonlar    :Belgedeki düzeltmelerin nasıl gösterileceğini seçeriz.
3-Belgeyi koru        :Belgemizi korumaya almamızı sağlayan verilerin yüklemesi ve kullanımını sağlar.

Word 2007 de şimdi de “Görünüm” panelindeki araç çubuklarını tanıyalım:
1-Sayfa Düzeni       :Belgemizin görüneceği sayfa düzeninde görünümünün seçimi yapar.
2—Tam Ekran Okumak   :Sayfa görünümü tam ekran moduna geçer.
3-Cetvel: Komutun tıklanmasıyla ekrana cetvel görünümü ekler.
4-Kılavuz Çizgileri  :Ekrana kılavuz çizgileri ekler. Winword 2007 ile gelen özellik.
5-Küçük Resimler  :Ofis 2007 ile gelen özelliklerden biri daha. Ekranın sol kısmına dosyamızın sayfalarının küçük birer örneğini getirerek bize kolaylık sağlar.


 
            Ofis 2007 ile gelen özellik komutun tıklaması ile ekranın sol tarafına sayfalar küçük kutular halinde listelendi. Kaldırmak için aynı komut üzerine tekrar gider tıklarız.

7-Yakınlaştır            :Ekran da bulunan dosyamızın görünüm boyutlarını istediğimiz oranda büyütüp küçültmemizi sağlar.

 

Daha öçnceki sürümlerden hiç farkık yok açılan pencere aynı pencere isteidğimiz boyutu seçer dosyamıza uygularız.Yada “Yüzde” okmutu önünde bulanan oranları tıklayarak isteiğimiz gibi görünümü seğiştiririz.Burada dikkat etmemiz gerekn daha öncede açıklamıştık büyütme sanaldır.Sadece bilgisayar ekranındaki görünümü kapsar.Yazıcıdan çıktısını almaya kalaktığımızda gerçek boyutlarında yani 100 % boytunda görüntü alırız.

8-Bir sayfa   :Dosyamızın ekran görünüm sayfa sayısını ayarlarız.
    Winword ile ilgili belli başlı kullanacağımız komutlar veya araç çubuklarının kısaca açıklamalarını gördük şimdide basit bir örnek yapalım:

Yeni bir dosya açalım       :
*Ofis düğmesi “Yeni” komutlarını tıklayalım. Açılan pencereden “Boş Belge” seçeneğini alalım.


 Dosyamıza bir kısım yazılar girdikten sonra kaydedelim:

*Ofis düğmesi /kaydet “ komutlarını tıklayalım açılan pencereden Dosya adı penceresine dosyamıza bir ad verip “Kaydet” komutunu tıklayalım.


 Yazı tipi boyutu rengi için:

*Biçimlendirmek istediğimiz metni seçtikten sonra sırasıyla “Giriş/Yazıtipi” panelinden istediğimiz seçenekleri alalım.

 
Dosyamıza küçük resim ekleyelim:

*Bu işlem için “Ekle/Küçük resim komutları adından ekranın sağ tarafında açılan pencereden “Küçük resimleri düzenle” komutunu tıklayıp açılan pencereden istediğimiz resmi seçip üzerine çift tıklayarak veya resmi seçtikten sonra  “Kopyala/Yapıştır” komutları ile dosyamıza ekleyelim.Dosyamıza üst bilgi olarak tarih ekleyelim:
*Bu işlem için “Ekle/Üstbilgi” komutlarını tıklayalım açılan pencerede istediğimiz modeli seçelim.Belgemize © simgesi ekleyelim
*Sırayla “Ekle/Simge” komutlarını tıklayalım açılan pencereden simgemizi seçelim ve ekle komutunu tıklayalım.Sayfamızın rengini istediğimiz şekle döndürelim    :
*Hemen “Sayfa düzeni/Sayfa Rengi” komutlarını tıklayalım açılan renk penceresi üzerinde mausumuzu gezdirerek istediğimiz rengi seçip dosyamıza uygulayalım.


 
            Sizlerde daha fazla örneklerle bilgi ve becerinizi geliştirmeye çalışınız. Unutmayın mevzuya hâkim olmanın yolu çok çalışmaktan geçer.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı