Microsoft Word Kullanımı Vlll

ARAÇLAR:
Araçlar menüsü dosyamızın içeriğinin denetimi ile ilgili bazı işlemlerin gerçekleştirildiği menüdür. Buradaki işlemlerin sadece birkaçını açıklayacağız. Çünkü bir kısmını daha önceki menülerde zaten açıklamıştık. Ardından tablo menüsü ile menülerin açıklamasını bitirip artık örneklere gececeğiz.


 Yazım ve Dilbilgisi: Seçtiğimiz sözcüklerin Dilbilgisi kurallarına göre kontrolünü yaparak hatalı yazılmış sözcüklerin yerlerine gelebilecek ve değiştirilebilecek sözcükleri önerir.
Bunun için düzenlemenin yapılacağı dosyamızı açalım “Araçlar/Yazım ve Dilbilgisi “ komutlarını tıklayalım. Dosyamızın dilbilgisi kurallarına ve yazım kurallarına göre hatalı yazılmış olan sözcükleri bir pencerede kırmızı renkte karşımıza gelecektir. Seçilen sözcüğün yerine uyacak sözcükler de pencerenin alt kısmında bize önerilir. Seçimimize göre istediğimiz doğru seçeneği alır dosyamıza uygularız. Bu uygulama tek tek kelimelere uygulanabileceği gibi tüm metne de uygulanabilir. Aşağıdaki pencerede bunun bir örneğini görüyoruz.


 yalnız gerek Ofis 97–98 gerekse Ofis Xp aralarında kullanım açısından bazı farklar gösterir. Ofis Xp diğerlerine göre daha fazla seçenekler bize sunar ve işimiz daha da kolaylaştırır. Yukarıdaki resim Ofis Xp den alınmıştır. Burada dosyamızda yapabileceğimiz değişiklikleri görüyoruz. Kullanımımıza göre istediğimiz seçeneği alıp değiştir komutunu tıklayarak dosyamıza uygularız.
Sözcük sayımı :Dosyamızın özet dökümünü, istatistiklerini alacağımız menü “Sözcük Sayımı” menüsü dür.
Sözcük sayımı için herhangi bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Sadece çalışmakta olduğumuz dosya üzerindeyken “Araçlar/Sözcük sayımı “ komutlarını tıklamamız yeterlidir. Komutun tıklanması ardından karşımıza:
Aşağıdaki resimdeki gibi dosyamızın bir özet dökümü açılacaktır. Sayfa, satır, karakter vs tüm bilgiler özet olarak karşımızdadır.
 
 Belgeyi koru :Dosyamız üzerinde bilgimiz dışında yapılabilecek değişikliklere karşı koruma işlemini gerçekleştireceğimiz menüdür. Bunun için “Araçlar/Belgeyi koru” menüleri ardından açılan pencereden “Açıklamalar” komutunu seçeriz, Parola penceresine şifremizi gireriz, ardından “Tamam” komutu ile yeni açılan pencereden aynı şifrenin teyidi istenir, aynı şifreyi tekrar gireriz ve “Tamam” komutunu tıklarız.


Artık belgemiz değiştirilme tehlikesine karşı korumaya alınmıştır. Belgemizde bir değişiklik yapmak için korumayı kaldırmalıyız.
Bunun için de yapmamız gereken aynı işlemlerin tersidir. Buradaki tek risk, verdiğimiz şifrenin unutulmasıdır. Şayet şifremizi unutursak dosyamızı bir daha istediğimiz değişiklikler için açamayız.
Özelleştir   :Daha önce öğrendiğimiz Özelleştir komutu ile aynı işlemleri gerçekleştirdiğimiz menüdür. Burada tekrar açıklamayacağız.
Seçenekler :Word u kullanırken ihtiyaç duyacağımız tüm ayarların yapılabileceği menüdür. Örnek Yazım


 Denetimi ve Dilbilgisi seçeneğini tıkladık açılan pencereden “Yazarken Yazımı Denetle” komutunu aktif olmaktan çıkardık, o zaman dosyamızda denetim yapılmayacağından yazılan metinler altındaki kırmızı çizgi kalkmış olur. Bu ve benzeri birçok ayar bu menüden yapılabilir. Yine “Araçlar/Seçenekler/Güvenlik” komutları ile açma ve değiştirilme tehlikesine karşı dosyamız korumaya alınabilir. Eğer Word u yeni kullanmaya başlamışsak kurulumdaki standart değerleri kurcalamamak daha doğrudur. Zamanla bilgi ve becerimiz arttıkça bu aryaların değiştirilmesini istediğimiz gibi yapabiliriz.
Burada tüm menüleri açıklamıyoruz çünkü bu menülerin bir kısmı web düzenlemeleri için bir kısmı ise ileri düzeyde bilgisayar kullananlar içindir. Bir kullanıcı için en sağlıklı seçenek standart kurulum ayarlarıdır.
TABLO: Dosyamıza ekleyeceğimiz her türlü tablo ve çizim çalışmalarının yapıldığı menüdür. Resimde görülen tablo menusunun açıklaması ardından komutları tanımaya çalışalım.


Tablo Çiz :Çalışma yaptığımız dosyaya bir tablo eklememizi sağlayan menüdür.”Tablo/Tablo Çiz” komutlarını tıkladıktan sonra imleç kalem şeklini alır ve mausumuzun sol kulakçığı ile bastırıp kalemle çizer gibi tablo, satır, sütun çizeriz. Bana göre pek kullanışlı değildir.
Ekle :Dosyamıza tablo sütun ve satır eklememizi sağlayan menü. Gerek Tablo gerek sütun, gerek satır eklemek, için bu menüyü kullanırız. Tablo işlemlerinde en sağlıklı ve en rahat kullanacağımız menüdür.
Şimdi bunları örneklerle gösterelim.
TABLO EKLE:
Şimdi dosyamıza bir tablo eklemeye çalışalım. İlk yapacağımız işlem “Tablo” menüsü ne gidip “Tablo/Ekle/Tablo “ Seçeneğini tıklamaktır. Her iki komutla da aynı işlemi gerçekleştiririz, yalnız tablo çiz komutu, istediğimiz ölçülerde tablo oluşturmamıza imkân sağlamayabilir. O vakit “Tablo Ekle” seçeneğini kullanmak daha kolaydır. “Tablo/Ekle/Tablo “ komutu ardından
 karşımıza açılacak pencereden (yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi)  sütun ve satır sayıları önünde bulunan aşağı ve yukarı ok tuşları ile istediğimiz kadar sütun ve satır sayısını girer “Tamam” komutunu tıklarız, tablomuz oluşmuştur.
Hücreler arasında hem Tab tuşu ile hem de “sağa-sola” , “aşağı-yukarı” ok tuşları ile hareket ederiz.
Bu oluşturduğumuz tabloya satır, sütun  eklemek için yine  “Tablo/Ekle” seçeneklerini kullanacağız, bu işlem için satır eklenecek yeri tespit ederiz ardından “Tablo/Ekle/Satır” komutlarını tıklarız. Seçtiğimiz satırın seçimimize göre altına veya üstüne satır eklenmiş olur. Aşağıdaki resimdeki gibi Sütun eklemek içinde yapılacak işlem aynı işlemdir. Bunun için önce sütun eklenecek alanı seç, ardından “Tablo/Ekle /Sütun “ seçeneklerini tıkla, dosyamıza seçimimize göre sütun eklenmiş olur. Seçimimize göre diyoruz, çünkü seçimin sağına mı? Soluna mı ? bu bizim seçimimizdir


ve işlem esnasında açılan menüde bu komutlara dikkat etmek zorundayız. Bize hangisi lazımsa o seçeneği alıp “Tamam” komutunu tıklamalıyız yoksa komutları okumadan yapılacak tıklama bizi farklı satır ve sütunlara götürür.
Yukarıdaki resimde komutun uygulanmasını açılan pencereyi ve komutları açık ve net bir şekilde görüyoruz. Buradaki komutları okuyup bize uygun olan seçeneği yani seçimimiz satır mı sütun mu sağa mı sola mı nereye olacaksa ona göre seçim yapmalıyız.
Sil :Tablomuzdan satır sütun silmemizi sağlayan menüdür. Bu işlem için önce silinecek satır veya sütunu seçelim, Aşağıdaki resme bakalım silme işlemini nasıl yapıyoruz.
Burada 2 numara ile gösterilen kayıt silinecek bunun için önce silinecek kayıt seçildi, ardından “Tablo/Sil/Satır” seçeneğini tıkladık seçtiğimiz satır bize herhangi bir uyarı yapmadan silinir, Eğer işi bilmiyor ve dikkatimizden kaçmışsa farkına varmadan silme işlemine devam eder dosyamıza zarar verebiliriz.
Zaten dikkat çekmek için özellikle bir tablo ve numaralandırılmış satır örneğini verdik ki çalışma esnasında yapılan işlemi ve sonucunu görebilelim ve hataya meydan vermeyelim.
Sütun silmek içinde aynı işlemi yaparız bu sefer de satır yerine sütun seçeneğini tıklarız ve satır silme işleminde yaptığımız işlemleri aynen tekrarlarız. Seçtiğimiz sütun silinmiş olur.


Hücre Birleştir: Seçili hücreleri gerek sütun olarak gerekse satır olarak veya her ikisini birleştirmeyi sağladığımız menüdür. Birleştirme işlemi için önce birleştirmek
istediğimiz hücreleri seçelim, ardından “Tablo/Hücreleri birleştir” seçeneklerini
tıklayalım seçtiğimiz hücrelerin birleştirildiğini ve tek bir hücre haline geldiğini
göreceğiz. Aşağıdaki resimde işlemi zaten görüyoruz. Hem birleştirme işlemi hem de birleştirilen hücreler siyah bantla seçilmiştir. Aynı uygulamayı kendi bilgisayarımızda da yaparak sonuçlarını görelim.
Hücre Böl :Seçili hücreyi istediğimiz satır veya sütuna bölmeyi sağladığımız menüdür. Bölme işlemi için önce hücreyi tespit edelim ardından “Tablo/Hücreleri Böl”
 

 komutlarını tıklayalım. Karşımıza açılan pencereden, hücremizi bölmek istediğimiz sütun ve satır sayısını girelim ve “Tamam” komutunu tıklayalım. Hücrelerimiz bölünmüş olur.
Sırala: Seçili sütundaki verileri seçmiş olduğumuz değere göre sıralama işlemini gerçekleştirdiğimiz menüdür.
Word de bize sağlanan kolaylıklardan biri de “Sırala” komutudur. Bir liste oluşturduk, bu listedeki verileri istediğimiz ölçülere göre sıralayabiliriz. Ayrıca bir işlem yapmamıza gerek yoktur.
Örnek: Bir sınıf listesi oluşturalım burada öğrencileri istediğimizde sıra numarasına göre, istediğimizde okul numarasına göre, istediğimizde ada göre sıralayalım bunun için sıralanacak alanı tarayıp “Tablo/Sırala/Sıralama Ölçütü” komutlarını kullanırız.
Sıralama ölçütü bizim sıralamak istediğimiz sütundur veya parametredir. Hangi sütunu istiyorsak onu seçip “Tamam” seçeneğini tıkladığımızda istediğim ölçüde sıralama gerçekleşmiş olur. Aşağıda resimde de bunun bir örneğini görüyoruz.
 
Yukarıda resimde de görüldüğü gibi ben sıralama ölçütü olarak “sütun3 “ seçeneğini aldım yani adına göre sıralamasını istedim. Haliyle okul ve sıra numaraları karıştı, şayet sıra numarasını “Biçim/Madde işaretleri ve numaralandırma” komutu ile verseydim o vakit sıra numarasını her durumda düzenli olacaktı, karışmayacaktı.
Şayet kılavuz çizgilerinin işlem yaptıktan sonra görünmesini istemiyorsak o vakitte yapmamız gereken işlem sırasıyla:
“Tablo/Kılavuz Çizgilerini Gizle” , eğer çizgilerin tekrar görünmesini istiyorsak o vakitte:
“Tablo/Kılavuz Çizgilerini Göster” seçeneklerini tıklarız.
Formül: Word aynı zamanda bize işlem yapma imkânı da sağlar, bunun için “Formül” menüsü nü kullanacağız.
Önce bir öğrenci listesi alalım, bu listede öğrencimizin 1.2.3. yazılı notları olsun, son bölümde ortalama alınsın aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi ortalama penceresine cursoru getirip tıkladım, ardından “Tablo/Formül” komutlarını tıkladım, açılan pencereye önce “İşlev yapıştır” penceresinden toplama komutu olan “Sum” komutunu yapıştırdım, daha sonra da bölü ( / ) üç dedim sonuçta ortalama penceresine not ortalaması yazıldı. Word deki işlem yapma yeteneği pek ileri düzeyde olmadığından


 Excel hesaplama tablosu programını kullanmak daha doğru bir tercih olur düşüncesindeyim.
Tablo ile ilgili düzenlemeleri de otomatik sığdır, tablo düzenle seçeneklerinden yaparız. Örnek: Aşağıdaki tablomuzu “Otomatik Tablo “ komutu ile biçimlendirelim, önce biçimlendirme yapılacak dosyamı açtım ardından “Otomatik Tablo Biçimi” komutunu tıklayıp açılan pencereden istediğim tablo örneğini seçtim ve “Tamam” komutunu tıkladım.


Yukarıdaki tablo ortaya çıkmış oldu.
Tablo Özellikleri       :Daha önceki menüler de de açıkladığımız birçok özelliği ve ayarı kapsayan bu menü bizim birçok tablo düzenlemesini önizlemeli olarak gerçekleştireceğimiz menüdür.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı