Microsoft Word Kullanımı l

DÜZEN : Dosya menusu ile yeni bir dosya açmakla ilgili işlemleri yapmışken dosya içersinde ki düzenlemeleri yapacağımız menü düzen menusudur.
Düzen menusu: Dosya içersinde her türlü düzenlemenin kes, kopyala, yapıştır, temizle, bul, değiştir, gibi. İşlemlerin yapıldığı yerdir. Şimdi menüleri tek tek tanımaya çalışalım:

Geri al :Dosyamızın en son açılışından sonra dosya içersinde yapılan tüm işlemleri bir bir geri alır.

Yinele :Önceki işlemin tersi işlemdir. Geri alınan işlemleri geriye iade eder. Yani işlemler arasında geri ileri gidip gelmemizi sağlar.

Kes :Seçilen veriyi olduğu gibi yerinden koparıp başka bir yere yapıştırmak için belleğe alma işlemini gerçekleştirir.

Word de en çok kullanacağımız işlemlerden biridir. Bir yerden başka bir yere bir veriyi taşımak için kullanılır. Bunun için taşınacak veriyi mausumuzla seçelim ardından ,”Düzen/Kes” komutlarını tıklayalım, seçilen verilerin olduğu önceki yerinden kaybolduğunu görürüz. Aşağıdaki resimde bu işlemi görüyoruz. Daha özet olarak açıklarsak:
Kesme işlemi için, kesilecek alanı seç “Düzen/Kes” komutlarını tıkla, seçili alan taşınmak üzere kesilerek bilgisayarımızın hafızasına alınır.

Kopyala :Seçilen verinin başka bir yere ikinci bir suretinin taşınması için hafızaya alma işlemini gerçekleştirir. Bunun için veri seçilir, ardından “Düzen/Kopyala” komutları tıklanır. Seçilen veri istenilen yere yapıştırılmak üzere bilgisayarımızın hafızasına alınmış olur.

Yapıştır :Kesilen veya kopyala komutu ile hafızaya alınan verileri istenilen yere yapıştırma işlemini gerçekleştirir. Bunun için hafızadaki verinin yapıştırılacağı alan mausla belirlenir. Ardından Mausla belirlenen yere yapıştırmak için “Düzen/Yapıştır” komutları tıklanır.Aşağıdaki resimde bunu net bir şekilde görüyoruz.Başlıkta kes komutu ile hafızaya alınan veriler,yapıştırılacakları satıra gelip yapıştırıldıktan sonra ilk seçilen verinin yerinden kaybolduğunu görüyoruz.
Özel yapıştır: Yapıştırma işleminde seçilen özellikleri kullanarak istenilen yere yapıştırmamızı sağlar.

Temizle: Dosya içersinde seçilen alanı siler, kısaca temizler. Dosya silinmez, dosya ismi ile varlığını sürdürmeye devam eder. Sadece dosyanın içeriği veya seçilen alan silinir. Delete tuşunun görevini yapar. Eğer silme işleminden sonra dosyamızı kaydeder kapatırsak dosya adımız dururken, dosyadaki tüm silinen veriler kaybolur. Bir daha bu verilere ulaşamayız. Silme ve kayıt işlemlerinde mutlaka buna dikkat etmeliyiz. Son pişmanlık fayda etmez.

Tümünü seç: Üzerinde çalışılan dosyanın tümünü seçmemizi sağlar. Aynı işlemi CTRL+A tuşları ile de gerçekleştirebiliriz. Alan seçildikten sonra herhangi bir tuşa dokunduğumuzda seçilen veriler ekrandan silinir veya istersek “Kes” komutu ile hafızaya alınır.

Bul: Çalıştığımız dosya zamanla büyür, dosya içerisinde aradığımız bir veriye ulaşmak zorlaşır. İşte bu durumda sayfamızda aradığımız herhangi bir sözcüğü, bir veriyi bulmamızın en kestirme yoludur. Bulma işlemi için “Düzen/Bul” seçeneklerinin tıklanmasının ardından açılan pencerede “Aranan” yerine aradığımız sözcüğü yazar enterlarız. Bilgisayarımız aranan sözcüğü bulup cursoru üzerine konumlandırır. Aşağıda resimde bunun örneğini görüyoruz. ”Aranan” penceresine yazdığımız “BUL” sözcüğü ardından enterlayınca bilgisayarımız gidip Bul sözcüğü üzerine konumlandı.(Alttaki Resim)
Aradığımız sözcük şayet bulunamamışsa bulunamadığını bildiren bir uyarı mesajı alırız.
Değiştir: Üzerinde çalıştığımız dosyada değiştirmesini istediğimiz herhangi bir sözcüğü en pratik şekilde değiştirmek için  kullanılan menü. Burada değiştirmek istediğimiz sözcük için “Düzen/Değiştir” seçenekleri ardından açılan pencereden “Aranan” yerine değiştirmek için aradığımız sözcüğü, “Yeni değer” yerinede
değiştirecek olduğumuz sözcüğün yerine koyacağımız sözcüğü yazarız ve “Değiştir” komutunu tıklarız. Şayet değiştirecek olduğumuz sözcükler birden fazla ise “Tümünü değiştir” komutunu tıklayarak tüm değişiklikleri birden yapabiliriz. Gerek bul, gerekse değiştir sözcüklerini kullanırken dikkat edeceğimiz nokta aradığımız veriyi tam ve 
doğru olarak yazmaktır. Şayet hatalı bir yazım yaparsak bilgisayarımız arananı muhtemelen bulamayacaktır. Sadece “Seçenekler” komutunu tıklayarak işimizi daha detaylı yapmak istiyorsak buradaki istediğimiz seçenekleri de kullanabiliriz.

Git: Çalıştığımız dosyada en kısa yoldan istediğimiz satıra, sayfaya, bölüme cursoru yönlendirmemizi sağlayan menü. Aynı işlemi  “ALT+CTRL+G” tuşları ile de gerçekleştirebiliriz. Gitmek istediğimiz yeri aşağıda görüldüğü gibi “Gidilecek Yer” penceresinden seçeriz.
Burada gitmek istediğimiz satırın veya sayfanın numarasını “Sayfa numarasını girin” komutunun yazdığı pencereye girer “Git” komutunu tıklarız. Cursor istenen yere gidecektir. Sadece burada şuna dikkat etmeliyiz bilgisayar örneğin 16.satıra git demişsek kendisi satırları tek tek sayıp 16.satıra gider. Bu satırların dolu veya boş olmasına bakmaz. Yani biz sayarken dolu satırları sayar boş satırları geçerken bilgisayarımız dolu boş ayırmadan tüm satırları sayarak imleci konumlandırır.

Bilgisayar için kendi mantığı ile yapılan işlem geçerlidir. Bizim ne düşündüğümüz veya ne yapmak istediğimiz onu hiç ilgilendirmez. Git komutu ile “Gidilecek yer” penceresindeki diğer seçeneklere de rahatlıkla gidebiliriz. Ayrıca “Sayfa Numarasını Girin” penceresi altında bulunan açıklamaları da okuyarak yapacağımızı işlem hakkında bilgi sahibi olabiliriz.


GÖRÜNÜM:
Görünüm menusu             :Bilgisayarda çalışırken, çalışma ekranımızın nasıl görünmesini istediğimiz şekilde ayarlanmasını yapabileceğimiz menüdür. Aynı zamanda ekran görünümünü sanal olarak küçültüp büyütebileceğimiz  menü, görünüm menüsü dür.Normal          :Sayfamızın normal görünümünü sağlayan menüdür.

Web yerleşimi         :Sayfamızın web sayfası yerleşimi şeklinde görünümünü sağlayan menüdür.
 
Sayfa düzeni           :Çalıştığımız dosyanın sayfa düzeni şeklinde görünmesini sağlayan menüdür. Bu seçeneği tıklayarak dosyamızın boyutları hakkında ve çalıştığımız dosya hakkında “Durum çubuğu” ndan bilgilerimizi kontrol edebiliriz.

Cetvel            :Çalışırken sayfa üstünde ve solunda cetvelin görüntülenmesini sağlayan menüdür. Cetvelle sayfada daha rahat çalışma imkânı bulduğumuz gibi sekme noktaları oluşturmak ve kaldırmak gibi işlemlerde de bize çok büyük kolaylıklar sağlar. Cetvel komutu Üzerine tıklayıp seçili hale getirerek ekrana çağırırız, tekrar tıklayıp ekrandan kaldırabiliriz.
Eğer sayfanın hem solunda hem de üstünde cetvelin görüntülenmesini istiyorsak görünümden “Sayfa Düzeni” komutunu tıklamamız gerekir. Kaldırmak içinde aynı işlem uygulanır.

Araç çubukları        :Bu menü ile istediğimiz araç çubuklarını ekrana getirebilir, istediğimiz araç çubuklarını ekrandan kaldırabileceğimiz gibi aynı zamanda Özelleştir seçeneği ile de kendi özel araç çubuklarımızı yapabilir, istediğimiz sembolü araç çubuklarına taşıyabilir, istediğimiz sembolü araç çubuğundan çıkarabiliriz. İstediğimiz zamanda oluşturduğumuz araç çubuklarını silebiliriz. Araç çubuğu oluşturmayı veya kaldırmayı daha sonra “Özelleştir” komutu ile anlatacağımızdan burada geçiyoruz.Araç Çubukları, ekranda bulunmasını istediğimiz araç çubuklarının seçimini rahatlıkla yapacağımız menüdür. Aynı işlemi ana menü üzerinde herhangi bir seçeneğe mausumuzun sağ kulakçığı ile yapacağımız tıklama ile de yapabiliriz. Genelde ekranda iki menü bulunur, bunlar “Standart” ve “Biçim” birazda “Çizim” menüleridir.
Bunların haricinde de menüler ekrana çağırabilir kullanabiliriz veya istediğimiz menüyü ekrandan kaldırabiliriz. Yukarıdaki resimde bu menüleri, araç çubuklarını ve seçilmiş hallerini görüyoruz. 
Araç çubuklarının en alt bölümünde ise “Özelleştir” menüsü bulunmaktadır. Bu menü ile kendi araç çubuğumuzu yaparız ve kendi yerleşik menülerimizi oluşturabiliriz. Şimdi biz bunları sıra ile açıklamaya çalışalım.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı