Yazılım ve Donanım

Klavye üzerindeki tuşların sayısı her geçen gün biraz daha artmakta olduğundan burada tuşların sayısı ile ilgili bir açıklama yapmayacağız sadece en çok kullanılan tuşları tanımaya çalışacağız:

  ESC: Klavyenin üst sol köşesinde ki tek tuştur. Verilen en son komutu geri alır. İşlemi iptal eder.

 “F” tuşlarını kısaca açıklayacak olursak, özel fonksiyon tuşlarıdır. Bu tuşların görevleri bulundukları programa ve işletim sistemine göre değişir. Mesela Dos işletim sistemi ile Win Xp işletim sisteminde hatta Win98 ve Win ME işletim sistemlerinde bile farklılık gösterir. Genel olarak Dos, Win98,Win Me işletim sitemlerinde aynı görevi yerine getirirlerken, Win XP de ise görevleri farklılıklar gösterir. Bunları aşağıda göreceğiz.


    F1 tuşu” İle ekrana yardım menusu çağrılır.(Windows Xp işletim sisteminde en son girilen komut karakter karakter ekrana çağırır.)
        “F2 tuşu” En son girilen komutu karakter karakter ekrana çağırır. .(Xp işletim sisteminde “Kopyalanacak son karakteri g”) diye bir komut ekranda belirir.

 “F3 tuşu” Dos ortamında bilgisayara en son girdiğimiz komutu karakter karakter ekrana çağırır.(Xp işletim sisteminde en son girilen komutu bir bütün olarak ekrana çağırır.)

 “F7 tuşu” Dos ortamında çalışırken bilgisayara girilen tüm verileri ekranda listeler

 “F8 tuşu” Dos ortamında çalışırken bilgisayara girilen karakterlerden veya komutlardan ekrana çağırmak istediğimizi satır numarasını vererek ekrana çağırırız.

   Diğer tuşlarsa programa göre farklı görevler yerine getirirler.

  “Rakam tuşları” : Üzerinde bulunan rakamları kullanmamızı sağlarken aynı zamanda üzerlerindeki ikinci ve üçüncü karakterleri de Ctrl, Alt ve shift tuşları ile ekrana çağırmamızı sağlarlar.

  “Print Screen”:Ekranda bulunan verileri yazıcıdan alır. Ekranda bulunan tüm verileri yazacağından alacağından kartuşumuzun erken bitimine yol açar, gerekmedikçe kullanımı tavsiye edilmez.

  “Pausebreak”:Uzun zaman alan işlemlerin gerçekleştirilmesinde veya yazdırma esnasında oluşabilecek hataların giderilmesinde, oyun oynarken oyunu durdurup aynı yerden tekrar başlamak gibi, yapılan işlemi durdurup tekrar aynı yerden devam etmemizi sağlar. Örnek müzik setindeki “Pause” tuşu gibi.

 “İnsert”:Çalışma dosyamızda gerek satır gerek sözcük gerekse herhangi bir bölüme unutulan bir karakteri veya veriyi girmemiz için boşluk açar. Aksi halde girilen veri, önünde bulunan verinin üzerine yazarak önündeki verinin farkına varmadan silinmesine yol açar. İnsert tuşu bu gibi veri kaybına yol açacak hataları önler.

“Home” :Dos işletim sisteminde çalıştığımız sayfada veya herhangi bir programda çalışırken imlecin sayfa veya satır başına gitmesini sağlar.

End” : Dos işletim sisteminde çalıştığımız sayfada veya herhangi bir programda çalışırken imleçin sayfa veya satır sonuna gitmesini sağlar.

Page Up”:Çalıştığımız dosya içerisinde sayfaları birer birer ileriye doğru çevirmemizi sağlar. Örnek olarak bir kitap veya defteri düşünelim sayfaları ileri veya geriye doğru nasıl çeviriyoruz.

Page Down”: Çalıştığımız dosya içerisinde sayfaları birer birer geri çevirmemizi sağlar.

Delete” :Cursor üzerinde bulunan karakteri siler bir gerideki karakter silinen karakterin yerine gelir. Tuşa basmaya devam edersek silme işlemi de devam edeceğinden alt satır bir üst satıra çıkacaktır.

Num Lock”:Klavyenin sağ köşesinde bulunan rakamların sol üst başlangıcında yer alır, ışığı yanınca rakamların çalışmasını sağlar, tekrar bastığımızda ışığı söner ve rakam tuşları çalışmaz o zamanda üzerlerindeki karakterleri yazmaya devam ederler.

Enter”:Verilen en son komutu uygular. Uygulama komutu verildikten sonra artık geri alma imkânı yoktur. Aynı zamanda imleçin bir alt satıra inmesini sağlar
Backspace”: Her dokunuşta cursor önünde bulunan karakteri siler, şayet tuşa basmaya devam edersek silme işlemi de devam eder. Önündeki karakteri silerken üstündeki karakter yerinde durur.

Tab “: Her dokunuşta cursor soldan sağa doğru sekme noktaları arasında hareket ederken aynı zamanda ekranda boşluk açar.

Capslock” :Basınca ışığı yanar ve bilgisayarımız büyük harflerle yazmaya başlar. Tekrar basınca ışığı söner bu seferde bilgisayarımız küçük harflerle yazmaya başlar.

Shift”: Bilgisayarımız küçük harfle yazarken shift tuşuna basıp yazarsak büyük harflerle yazmamızı sağlar, büyük harflerle yazarken shift tuşu tersi işlem gerçekleştirir. Ayrıca shift tuşu özel amaçlı bir tuş olup rakam tuşları ve çift karakterli tuşların üzerinde bulunan karakterlerin kullanımında bize yardımcı olur. Tek başına herhangi bir işlem gerçekleştirmez.

Space bar”:Klavye üzerinde bulunan en uzun tuş olup ekranda Boşluk açmaya  yarar aynı zamanda silme işlemi de gerçekleştirir. İmleç önünde bulunan karakteri siler.

CTRL + ALT + DEL” kilitlenen sistemi açar eğer iki kere ara vermeden üst üste tıklarsak bu seferde sistemi yeniden başlatır yani bilgisayarımızdaki “Reset” tuşunun görevini yerine getirir. Windows Xp işletim sisteminde ise “Reset” işlemi yerine, yapılan işlemi iptal etmek için bekleme yapar yani sistemi yeniden başlatmaz. Sadece kilitlenen sistemi açar. Eğer sistemi yeniden başlatmak istersek ozamanda açılan pencereden yeniden başlat komutunu tıklarız.

“SHİFT + ?” : Soru işaretini ekrana çağırır.
“ALT + \ “ : \ İşaretini ekrana çağırır.
“SHİFT+ = “ : = İşaretini ekrana çağırır.
“SHİFT + 5 “ : Yüzde (%) işaretini ekrana çağırır.
“SHİFT + &” : & İşaretini ekrana çağırır.
SHİFT + _ “ : Alt çizgi ( _ ) işaretini ekrana çağırır.
“ Alt + 5 “ : ½ Yazısını ekrana çağırır.
“Alt + $ “ : $ Yazısını ekrana yazar
Shift + (“ : ( İşaretini ekrana çağırır.
Shift +)” : ) İşaretini ekrana çağırır.
“Alt + ] “ : ] işaretini ekrana yazar
“Shift +!” : ! İşaretini ekrana yazar.
“Shift + _” :_ İşaretini ekrana yazar.
“Sift + 3 “ :^3 İşaretini ekrana yazar.
“Shift + ‘ “ :’ İşaretini ekrana yazar.
“Shift + ; “ :Ekrana; yazar.
Yön tuşları” :Okun gösterdiği yönde cursorun hareketini sağlayan tuşlardır.
Bilgisayarda daima:


/ :Bölü (slaj)
* :Çarpı
- :Eksi
+ :Artı
% :Yüzde
< :Küçüktür yazar
Shift+> :Büyüktür yazar.

Shift+0 :Ekrana ==== yazar
Win :Windows un kendi özel tuşudur. Başlat menüyü açar. İkinci kez tıklanınca başlat menüyü kapatır.
Scroll Lock: Sistemi kontrol ederek sürücü ve donanımların çalışıp çalışmadığını bize gösterir.


Alt + 3: Ekrana # yazar
Alt+4 :Ekrana $ yazar
Alt+5: Ekrana ½ yazar
Alt+7: Ekrana { yazar
Alt+ 8: Ekrana [ yazar
Alt+9: Ekrana ] yazarMaus kullanımı:
Bilgisayarda kullanılan donanımlardan ve giriş birimlerinden biri de maustur. Maus, iki tuşlu, üç tuşlu hatta son zamanlarda üstten çevirmeli, beş tuşlu, uzaktan kumandalı olarak çalışanları klavyeye bitişik olanları gibi birçok modelleri vardır. Yaptığı görevde üzerinde bulunan tuşlara bağlı olarak artmaktadır. Belki de ileride klavyenin yerini alacaktır. Bilgisayarın kullanımı maus sayesinde basitleşirken belki de bu kolaylık bilgisayar kullanıcısınında artmasını sağlamıştır. Sadece amatör kullanıcılar için değil profesyonel kullanıcılar bile birçok işlemin yapılmasında maus kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir.

Maus ayarları için “Denetim masası/Maus” seçenekleri ardından açılan pencereden tıklama tuşlarını değiştirmek için, açılan pencereden “Düğmeler” seçeneğini tıklayarak hangi düğmenin etkin olmasını istersek üzerine tıklar seçeriz. Standart olarak sol düğme seçili olur şayet solak alışmışsak o vakitte sağ düğmeyi üzerine tıklayarak seçili hale getiririz ve sol elimizle mausu kullanırız. Yalnız burada şunu bilmeliyiz, seçtiğimiz tuş hangisi olursa olsun o andan itibaren diğer tuş artık çalışmaz. Ne kadar üzerine gidip tıklamaya çalışırsak çalışalım sonuç değişmeyecektir. Sadece bize “Bu Nedir” diye soru soracaktır.

İmleci değiştirmek için Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi “Düzen” butonu altındaki menüyü açar oradan bir örnek seçeriz. Buradan da istersek sağ alt köşede bulunan “Göz at” düğmesini tıklar açılan pencereden istediğimiz seçeneği alır “Aç” komutu ile ekrana çağırır “Uygula” butonunu tıklarız. Seçtiğimiz örnek ekranda imleç olarak kalacaktır. İstediğimiz seçenekleri alır bilgisayarımıza uygularız.

Eğer bilgisayarımızda Mausun işaretçi izlerini görmek istersek açılan maus penceresinden “İşaretçi seçenekleri” komutunu tıklayıp istediğimiz seçeneği aktif hale getirelim artık işaretçi izleri ekranda görünecektir. Boyunu, duyarlılığını yine aynı pencereden ayarlarız.

Bilgisayarımızda kullandığımız mausun imleç hareketleri veya seçenekleri yanında birde tıklama hareketleri bizim için önemlidir. Şimdi de tıklama hareketlerini öğrenelim.

Mausun hareketleri:

Mausun üç türlü hareketi vardır.

Tek tıklama :Sağ veya sol tuşla yapılan tek tıklama, seçim yapar.
Çift tıklama :Üzerine tıklanan programı, klasörü açar, çalıştırır.
Sürükle ve bırak :Seçilen unsuru (dosya, klasör, resim, müzik vb) bir yerden başka bir yere sürükleyip bırakma (taşıma) işlemini gerçekleştirmemizi sağlar.


RAM ROM
Bilgisayarımızın belleğidir. Kısaca tanımlayacak olursak:

Rom: Kalıcı bellek. Bilgisayarımızın açılışından kullanılır hale gelinceye kadarki çalışmasını sağlayan programları barındıran bellektir. Bu bellekteki bilgiler üretim aşamasında bilgisayarımıza yüklenir, silinemez ve sürekli bilgisayarımızda kalır. Kullanıcının herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Arızalanması durumunda yapılabilecek en akıllı işlem en yakın yetkili tamir servisine müracaat etmektir.

Ram: Geçici bellek. Buradaki bilgiler geçicidir. Kullanıcı tarafından çalışma esnasında bilgisayara yüklenen bilgilerin saklandığı ve kullanıcının her türlü çalışmasını gerçekleştirdiği bellektir. Bilgisayar kapatılınca mevcut bilgiler silinir gider. Bilgisayar açılınca istenen bilgiler tekrar ekrana çağrılarak kullanılır. Zaman zaman bilgisayarımızda bir arıza olmamasına rağmen Mausun çalışmadığını bilgisayarımızın çok ağır çalıştığını görürüz. Bunun nedeni Ram ın kapasitesinin dolmuş olmasıdır. Ekranda bulunan her türlü veri ve yapılan her işlem ram da yer kaplar. Buda gerekli boş alanın tükenmesine yol açar.Sonuçta da bilgisayarımızın hızı düşer bu nedenle Bilgisayarımızın Ram ı ne kadar büyük olursa bilgisayarımızın hızlı çalışması için o kadar iyidir. Ram küçüldükçe bilgisayarımızın hızı da azalacaktır. Daima bilgisayar alırken ram in büyük olmasına dikkat edeceğiz. Tabi ki ram yanında işlemci hızı da buna paralel olarak yüksek olmak zorundadır. Ayrıca bilgisayarımızın ramının düşmesi yani belleğin azalmasına karşılık bir takım programlar kullanılabilir. Bu programlarla ram sık sık kontrol edilerek gereksiz dosyaların silinmesi ve mevcut dosyaların sıkıştırılarak ram da boşluk açılması sağlanır. Bu şekilde de bilgisayarımızın belleği açılarak bilgisayarımızın hızı artırılabilir.

Yorumlar

  1. Merhaba sayın yönetici.
    Dofollow çıkışlı, direk linkli, ana sayfa, kategori ve siteye ait sayfada link alacağınız http://www.sibersahne.gen.tr davetlisiniz.Yapmanız gereken sitenizi ekleyip verilen kodu sayfanıza yerleştirmek.Sitemizin günlük 3.000 üzeri tekil ziyaretçisi bulunmaktadır.Toplist aramasında 1. sayfadadır.Sohbet aramasında ise ilk 8 sayfadadır.Full seo, sem işlemleri yapılarak türkiyede nadide toplist servislerindendir.Sitenizi ekleyip toplistimizde sıralanarak hem ziyaretçi hem google pagerank değeri hemde hedef kelimenizde yükselmenizi sağlarsınız.Sizide sibersahne.gen.tr görmek istiyoruz.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

FrontPage programını kullanarak Web sitesi yapmak

Powerpoint Kullanımı